Kulturskolan Garnalia i Lindesberg får utvecklingsbidrag från Kulturrådet

By on 18 maj, 2021
Arkivbild

På Kulturskolans dag (17 maj) fördelade Kulturrådet 197 miljoner kronor till musik- och kulturskolor i 266 kommuner – däribland 721.700 kronor till Kulturskolan Garnalia i Lindesberg till tre utvecklingsprojekt för att nå nya målgrupper och socioekonomiskt svaga elever.

Inför årets ansökningsomgång beslutade regeringen att fördubbla Kulturrådets utvecklingsbidrag för musik- och kulturskolor till 200 miljoner kronor. Totalt har kommunerna ansökt om cirka 330 miljoner. Den största delen gäller kommuners egna satsningar, där 256 kommuner har ansökt om cirka 294 miljoner kronor. 45 kommuner har sökt stöd för samverkan med en eller flera kommuner, vilket sammanlagt involverar 203 kommuner. 

Kulturskolan Garnalia i Lindesberg sökte 930.000 kronor och får 721.700 kronor till tre utvecklingprojekt:

Projekt 1: Vidareutveckling av Art Camp

Art Camp är en avgiftsfri verksamhet som riktas mot elevgrupper som idag är underrepresenterade i kulturskolans ordinarie verksamhet. Genom denna riktade verksamhet kan kulturskolan möjliggöra ett mer stadigvarande kulturutövande för socioekonomiskt utsatta samt nyanlända elever. Satsningen genomförs i centrala Lindesberg samt i kommunens södra och norra skolområde.

Höstterminen 2021 vill Kulturskolan Garnalia starta ett nytt projekt inom Art Camp med inriktning att skapa en musikvideo. Pedagoger från kulturskolan kommer tillsammans med elever att jobba med musik och film – från idé till färdig film.

Elever boende i kommunens ytterområden kan på grund av bristande kommunikationer inte ta del av kulturskolans verksamhet i den centrala delen av kommunen varför det finns ett behov av att i stället erbjuda den i elevernas närmiljö.

Projekt 2: Individanpassad verksamhet för särskolan

Kulturskolan vill utveckla sin verksamhet för elever inom särskola och för elever med funktionsvariationer. Kulturskolan vill därför starta en individanpassad verksamhet på olika nivåer som riktar sig till dessa elever. Kulturskolan har vårterminen 2021 startat en grupp för elever på tidig utvecklingsnivå. Satsningen syftar även till att utveckla och fördjupa samarbetet med särskolan och dess personal.

Utbudet av aktiviteter för denna målgrupp är generellt sett begränsad. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har behov av en verksamhet som är specialanpassad. Gruppen har olika typer av funktionsvariationer och det finns ett behov av att erbjuda olika konstnärliga uttryck som ger dem nya verktyg att uttrycka sig och kommunicera med. Verksamhet för elever på tidig utvecklingsnivå ställer extra stora krav på metodik samt samarbete med särskolan, vilket tar tid att utveckla.

Projekt 3: Dansprojekt i samarbete med elevhälsan

Kulturskolan vill starta ett dansprojekt med mål att motverka och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Målgruppen är flickor i högstadie-/gymnasieålder. Projektet är ett samarbete med elevhälsan på Stadsskogsskolan och elevhälsan på Lindeskolan. Kulturskolan önskar skapa ett forum för flickor att tryggt kunna utforska rörelser och uttrycka känslor utan prestationskrav.

Dansläraren på kulturskolan har genom kontakt med Anna Duberg på Örebro universitet genomgått en instruktörsutbildning för verksamheten. Anna Duberg har forskat i dansverksamhet och psykisk ohälsa samt utvecklat metodik för den typen av verksamhet. Elevhälsan på Stadsskogsskolan har efterfrågat denna typ av verksamhet i vår kommun eftersom man känner till liknande verksamhet som finns i grannkommunen Örebro.

Bidragsfördelning satsningar i samverkan till kulturskolor i Örebro län 2021/2022:

Bidragsfördelning kommunens egna satsningar till kulturskolor i Örebro län 2021/2022:

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login