Kulturskolerådet uppmärksammar Lindesbergs kulturskola Garnalia

By on 25 mars, 2021

Lindesbergs kulturskola Garnalia uppmärksammas i senaste numret av Kulturskolan Magasin – Kulturskolerådets tidning som följer det viktigaste som berör kulturskolorna i landet.

Under rubriken ”Lite extra liv i Lindesberg” presenteras ”en kulturskola där man bygger stora saker av små delar, där möten över organisations- och ämnesgränser hänger ihop med praktiskt elevinflytande.”

”Vi är bra på att jobba över verksamhetsgränserna. Stråk och dans gör grejor ihop, blås och drama gör en minimusikal, det är inte så nischat. I och med det är vi bra på att samarbeta, säger kulturskolans rektor Erik Lundqvist och stryker under att samverkan är en förutsättning för större satsningar: musikalen vore svår annars, och Linde Symphonic Band behöver kraften från både kulturskolan och de vuxna amatörerna”, skriver Kulturskolan Magasin.

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Kulturskolerådets vision är att alla barn och unga ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet. Kulturskolerådet verkar för ett ökat statligt engagemang för landets kulturskoleverksamheter. Det sker genom mediakontakter, dialog med berörda departement, myndigheter och andra relevanta organisationer.

På Kulturskolan Garnalia finns kultur för alla åldrar!

Kulturskolan Garnalia finns i Lindesbergs kommun med drygt 23.600 invånare och tätorter som Lindesberg, Frövi, Storå och Fellingsbro:

  • Står för all obligatorisk musikundervisning i grund-, grundsär- och gymnasiesärskolan, samt i vissa instrument på gymnasiets estetiska program.
  • Har 28 anställda – många men inte alla jobbar i grundskolan, alla jobbar med frivillig verksamhet.
  • Har ca 400 unika elever i kurserna (ca 65 % tjejer). Dessutom öppen verksamhet, Kultur i skolan (där 130 elever/läsår får undervisning i flera estetiska uttryck), Kultur i förskolan (når ca 400 barn/år), samt Lindesbergs stjärnor (en grupp vuxna med funktionshinder) samt 30 vuxenelever.
  • Åldrar från ca 3 år (musiklek) till 19 år. Vuxenelever i mån av plats.
  • Kurser i drygt 20 musikämnen (olika instrument, musikproduktion, notskrivning m m), två bildämnen, flera dans- och dramagrupper. Många elever i piano, gitarr, sång och stråkinstrument.
  • Ca 100 evenemang/år, 60-70 av dem inom kulturskolans frivilliga verksamhet (bl a en årlig musikal).
  • Terminsavgift 1.000:- (grundkurs, syskonrabatt 350:- ), fördjupningskurs 1.550:-, introkurs (10 ggr) 375:-.
    3 blås- och 3 stråkensembler. En på vardera området blandar elever och vuxna amatörer (upp till 89 år). 1 kör och 2 sångensembler.
  • Kursundervisningen i huvudsak individuell och i små grupper, sker i egna och grundskolors lokaler, på elevernas lediga tid.

Kultur | Länet Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login