Kulturvägen mellan Stripa och Sjärnfors lyfts fram genom projekt

By on 12 juni, 2021
Nu kan du uppleva kulturvägen med hjälp av skyltar och en digital guide.

Nu uppmärksammas kulturvägen, Stripa till Stjärnfors – en kulturväg genom järnets landskap, genom informationsskyltar samt en digital guide i appen Kultur Lindesberg.

Vägen mellan Stripa gruva och Stjärnfors herrgård är en nästan 400 år gammal landsväg som kantas av alléer, stenmurar, milstolpar och väghållningsstenar. Eftersom detta är ett tydligt exempel på hur vägar drogs genom bergslagens skogslandskap är den utpekad som kulturväg av Trafikverket. 

Tillsammans med ytterligare två vägar ingår Stripa- Stjärnforsvägen i ett projekt för att lyfta regionens kulturhistoriskt värdefulla vägsträckningar. Projektet är riktat till en bred allmänhet och målsättningen är både att lyfta fram vägar som en del av vårt gemensamma kulturarv och att berätta om historiskt intressanta platser och företeelser i anslutning till vägarna.

Trafikverket och Länsstyrelsen i Örebro är projektägare och KMV forum står för projektledning och framtagning av informationsmaterial. I det aktuella delprojektet medverkar utöver Lindesbergs kommun även Sveaskog samt representanter från det lokala föreningslivet och intressenter i anslutning till vägmiljöerna.

Skyltar med information om de platser som passeras längs vägen kommer att placeras ut vid avtagsvägen mot Hammarbacken, vid rastplatsen längs väg 63 i anslutning till Stjärnfors camping samt på parkeringen vid Ica i Guldsmedshyttan. En skylt kommer också att sättas upp på rastplats Laxbäcken, längs väg 50. Till skyltarna kopplas en digital guide som nås genom appen Kultur Lindesberg. I guiden kommer man att genom text, foton och ljudfiler kunna ta del av berättelser och företeelser längs vägen.  

Den digitala guiden Från Stripa till Stjärnfors – En kulturväg genom järnets landskap finns i appen Kultur Lindesberg, en digital plattform som ger olika perspektiv på kulturarvet i Lindesbergs kommun. Ansvarig för guiden är Kultur- och fritidsenheten, Lindesbergs kommun.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa Lindesbergs kommun

You must be logged in to post a comment Login