Kunskapslägesrapport bekräftar negativa hälsoeffekter

By on 22 juni, 2024
Arkivbild

Kunskapslägesrapport bekräftar negativa hälsoeffekter av omfattande skärmtid för barn och unga, Socialminister Jakob Forssmed har nu tagit emot Folkhälsomyndighetens kunskapslägesrapport kring barn och ungas digitala medieanvändande.

– Skärmanvändning är en av vår tids största hälsoutmaningar. Med den nya forsknings- och kunskapssammanställningen ser vi nu svart på vitt att användningen av digitala medier riskerar att påverka barns och ungas hälsa negativt. Allt för länge har skärmarna fått bre ut sig på bekostnad av annat som barn och unga behöver för att må bra, som tid för sömn, rörelse och gemenskap, säger socialminister Jakob Forssmed.

Kunskapssammanställningen visar bland annat att längre total skärmtid påverkar sömnen och kan leda till ökad förekomst av depressiva symptom. För barn i åldern 10–18 år går det också att se att mer omfattande användning av sociala medier kan leda till ett ökat missnöje med den egna kroppen.

Övervikt eller fetma är vanligare bland barn och unga med hög skärmtid, och de har oftare rygg- eller huvudvärk.

Föräldrar till barn under fem år som använder digitala medier när de är tillsammans med barnen kan bli sämre på att samspela och bli mindre lyhörda. För de yngsta barnen, noll till fem år, kan högre skärmtid leda till försämrad sömn och i viss mån ökat aggressivt beteende.

Rapporten visar också att digitala medier kan förstärka symtom på adhd över tid. Dessutom konstateras att barn och unga med NPF-diagnos i form av adhd och autism har ökad sannolikhet att få problem med omfattande digitala medier-användning.

Resultaten grundar sig i aktuell forskning, data från nationella enkätstudier och perspektiv från fokusgrupper med barn och unga och föräldrar. Utvecklingen på området går snabbt och utformningen av digitala medier ändras konstant, därför kommer det även fortsättningsvis att behövas mer forskning och kunskap.

Rekommendationer nästa steg

Regeringen gav i förra året Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap om sambanden mellan digital medieanvändning och hälsoeffekter hos barn och unga, samt att ta fram vägledning och rekommendationer.

Som nästa steg kommer rekommendationerna att presenteras efter sommaren och vägledningen senare under hösten.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login