Kvinnliga förövare allt vanligare i övergreppsmaterial på barn på nätet

By on 22 juni, 2018

ECPAT Sverige lanserar rapporten ”Sexuell exploatering av barn på internet”, där flera tydliga tendenser gällande övergreppsmaterial på barn på nätet uppmärksammas. Det handlar om sexuell utpressning av barn, live-streamad sexuell exploatering av barn och att kvinnliga förövare har dykt upp allt oftare de senaste 18 månaderna.

Antalet inkomna tips till ECPAT Hotline har ökat de senaste åren. Under 2017 inkom 7088 tips, vilket innebär att antalet inkomna tips fortsätter att öka. Tipsen granskas och skickas sedan vidare till polisen, Interpol eller hotlines i andra länder om övergreppet har spårats dit. Sedan ECPAT Hotline startade har våldet i det granskade materialet blivit allt grövre och barnen allt yngre.

Kvinnliga förövare har alltid varit synliga i material som kommer in till ECPAT Hotline, men de senaste 18 månaderna har de dykt upp allt oftare. Ökningen är så pass tydlig att det är viktigt att få mer kunskap om kvinnliga förövare och brottsoffren. Genom kunskap kan förhoppningsvis fler av brotten upptäckas, hanteras rätt och rätt insatser, stöd och vård kan ges till barnen som utsatts för sexuella övergrepp.

– Andelen kvinnliga förövare har ökat i det granskade övergreppsmaterialet, från att tidigare ha dykt upp någon gång i veckan till en situation där vi nu ser det flera gånger varje dag. Vi har ingen bra förklaring till utvecklingen men det är ett fokusområde för oss framöver. Det finns risker kopplade till fördomar om att kvinnor inte begår övergrepp, som kan resultera i att de pojkar och flickor som utsätts inte hittas, berättar, eller får rätt hjälp, säger Thomas Andersson, senior rådgivare ECPAT Sverige.

De tips som bedömdes som illegala rörde hela skalan från utnyttjande av barn för sexuell posering till våldtäkt. De barn som exploateras i övergreppsmaterialet var både pojkar och flickor, från spädbarn till pubertetsutvecklade barn, även om flickor som ännu inte påbörjat pubertetsutvecklingen var vanligast förekommande. Andelen spädbarn är fortsatt väldigt hög, och har dessutom ökat från 8,5% till 9 jämfört med förra året. Siffran ligger även mycket högt i jämförelse med andra hotlines runt om i världen.

I rapporten beskrivs också två allt vanligare tillvägagångssätt att exploatera barn sexuellt på nätet. Den sexuella utpressningen av barn på internet handlar ofta om att en förövare skickar ett hot till ett barn och kräver bilder eller filmer på barnet med sexuellt innehåll. Det är inte ovanligt att förövaren hotar om att skada någon person som står barnet nära och att barnet utsätts för tidspress för att skapa stress och att möjligheterna till att komma ur situationen känns obefintliga.

– Det finns allvarliga kunskapsbrister om den här typen av brott trots att det blir allt vanligare. Med ökad kunskap hos barn och vuxna kan sexuell utpressning av barn på nätet förebyggas. Det är också viktigt att företag som driver tjänster som förövare kan missbruka tar ansvar för att skydda barnen genom att förbättra bemötandet och samverkan med polis, utveckla verktyg och tänka in skydd för barn redan när tjänsterna utvecklas. Det allra viktigaste är att polisanmäla varje gång, säger Thomas Andersson.

Live-streamad sexuell exploatering av barn innebär att en person beställer och regisserar sexuella övergrepp på barn som streamas i realtid. Ett brott som involverar flera aktörer; beställaren som betalar och tittar på övergreppet, den som tar emot betalningen och utför övergreppen på barnet samt barnet som utsätts för övergreppen. Mycket pekar på att live-streamade övergrepp på barn är ett vanligare brott än vad som framkommer, men brotten är svåra att upptäcka. Fokus måste vara att identifiera barnet som utsätts.

ECPAT Sveriges rapport ”Sexuell exploatering av barn på internet” bygger på statistik och erfarenheter från ECPAT Hotline 2017, den beskriver också aktuella utmaningar kopplade till svenska rättsfall samt nya metoder för att motverka spridningen av övergreppsmaterial.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login