Kvinnor äger endast 14 procent av Sverige

By on 8 mars, 2023
Foto: Katinka Igelberg/Lantmäteriet

Glappet mellan män och kvinnor minskar inom många områden, men för ägandet av fastigheter och mark så släpar jämställdheten efter. Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter jämfört med männen äger 47 procent*. Samtidigt äger kvinnor bara 14 procent av all mark, jämfört med männens andel på 37 procent.

Utvecklingen mot ett jämställt fastighetsägande går långsamt. Andelen kvinnliga fastighetsägare på 37 procent har bara förändrats marginellt jämfört med 2020, då andelen kvinnliga fastighetsägare var 36 procent. När det gäller markägande har andelen kvinnliga ägare gått ner till 14 procent jämfört med 2020 års andel på 18 procent.

– Den senaste 10-årsperioden har det inte skett någon betydande förändring mot ett mer jämställt fastighetsägande. Senast vi såg en märkbar utveckling var 2010-2014, efter att rot-avdraget infördes i sin nuvarande form, då många överlät ägarandelar till sin partner för att fullt ut kunna nyttja rot-avdraget, säger Dennis Lindén enhetschef på Lantmäteriet.

Lantmäteriets statistik är tagen från Fastighetsregistret – Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och hur ägandet ser ut.

Statistiken för 2023 visar:

  • Kvinnor äger 37 procent av Sveriges fastigheter. Män äger 47 procent.
  • Kvinnor äger 14 procent av Sveriges totala markareal medan män äger 37 procent av marken. Övrig mark i Sverige ägs av juridiska personer, företag eller organisationer
  • Statistiken över kvinnligt och manligt ägande är i stort oförändrad jämfört med 2022.
  • Stockholm är det mest jämställda länet vad gäller kvinnligt och manligt fastighetsägande med fördelningen 31 procent för kvinnor och 33 procent för män.
  • Det största jämställdhetsglappet finns i Norrbottens län med 32 procents ägarandel för kvinnor mot 50 procents ägande för män.
  • Storstadsregionerna är överlag mer jämställda än övriga regioner: I Stockholm, Göteborg och Malmö är snittet för kvinnligt fastighetsägande 32,5 procent, medan 34,5 procent av fastigheterna i storstadsregionerna ägs av män.
  • Utvecklingen mot jämställt fastighetsägande går långsamt. Andelen fastighetsägare fördelade sig för tre år sedan (2020) på 36 procent för kvinnor och 48 procent för män.

*övriga 16 procent fastigheter ägs av dödsbon, företag och andra organisationer.

Hur jämställd är ditt län?

Fördelningen länsvis:              Andel kvinnor (%)                       Andel män (%)

Blekinge Län                              37                                                49

Dalarnas län                              37                                                 50

Gotlands län                              39                                                 49

Gävleborgs län                          36                                                 48

Hallands län                              39                                                  47

Jämtlands län                            33                                                  47

Jönköpings län                          36                                                  47

Kalmar län                                 37                                                  47

Kronobergs län                         33                                                   47

Norrbottens län                         32                                                   50

Skåne                                         38                                                   46

Stockholms län                         40                                                   43

Södermanlands län                  39                                                   46

Uppsala Län                             39                                                   48

Värmlands län                          33                                                   47

Västerbottens län                     35                                                   50

Västernorrlands län                  35                                                   48

Västmanlands län                     36                                                   45

Västra Götalands län                36                                                   45

Örebro län                                 36                                                  48

Östergötlands län                     38                                                   48

Hela landet                                37                                                  47

Ekonomi | Örebro län
Örebronyheter

Källa: Lantmäteriet

You must be logged in to post a comment Login