Kvinnors arbetspendling ökar, men män pendlar mer och längre

Av på 8 mars, 2021

Kvinnors arbetspendling har ökat betydligt under de senaste decennierna. Fortfarande pendlar män mer och längre, men den största procentuella ökningen 1990-2018 står kvinnorna för. Det visar ny statistik från Mälardalsrådet som presenteras på Internationella kvinnodagen.

Sedan 1990 har pendlingen ökat markant i Stockholm-Mälarregionen. Just nu påverkar Coronapandemin pendlingen, men en vanlig arbetsdag reser 750 000 personer över kommungränser i regionen. Det visar statistik från Mälardalsrådet, som vart fjärde år mäter arbetspendlingen i Stockholm-Mälarregionen.

Statistiken visar att läns- och utbildningscentra är de viktigaste målpunkterna för kvinnors pendling. Pendlingsresorna går från mindre kommuner till större. För männen går pendlingsresorna till fler orter och längre bort från den egna bostaden.

– Arbetspendlingen ökar och Stockholm-Mälarregionen är på väg att bli en funktionell arbetsmarknadsregion, där människor kan bo på en ort och arbeta i en annan. I närtid påverkar Coronapandemin hur människor reser till jobbet, men i det långa perspektivet är det tydligt att pendlingsresorna ökar. För att möta behoven behöver infrastrukturen vara stabil och stärkas ytterligare, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

– Även om män fortfarande har en tendens att pendla mer och längre sträckor visar den långsiktiga trenden att kvinnor pendlar allt mer. Lokalt ser vi även att i vissa sträckor har kvinnor liknande pendlingsmönster som män eller till om med går om, säger Matilda Hjalte, koordinator Mälardalsrådet.

Rapporten, som Mälardalsrådet tar fram vart fjärde år sedan 2004, visar arbetspendlingen mellan större tätorter samt mellankommunal pendling. Den nya rapporten bygger på den senaste statistiken från SCB, från innan Coronapandemin. Speciellt har pendlingen ökat till läns- och utbildningscentrum såsom Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro och Linköping/Norrköping jämfört med föregående rapport från 2016.

Regional arbetspendling

Region Stockholm
En omfattande pendlingsökning har under perioden 1990-2018 skett från Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Örebro till de centrala av Region Stockholm.

Mellan 1990-2018 har kvinnors arbetspendling till och från Region Stockholmprocentuellt sett ökat mer än männens. Särskilt tydligt är det i relationerna Uppsala-Stockholm, och i de södra delarna av Region Stockholm till och från Region Sörmland och Region Östergötland.

Region Uppsala
Den ökade arbetspendlingen från Region Stockholm till Region Uppsala är ganska jämnt fördelad mellan män och kvinnor.

Däremot står män för en större andel av den längre pendlingen till Region Stockholms.

I absoluta tal har arbetspendlingen från Region Uppsala till centrala Region Stockholm ökat mest för både kvinnor och män.

Region Västmanland
Arbetspendlingen bland kvinnor har ökat med flera hundra procent mellan 1990-2018. Pendlingen har framförallt ökat i starka trafikstråk som Västerås-Enköping, Stockholm och Eskilstuna.

Mellan 2014-2018 har kvinnors arbetspendling minskat mellan några orter i Västmanland, exempelvis mellan Sala och Västerås.

Män i Västmanland pendlar längre och till ett större antal orter i Stockholm-Mälarregionen.

Region Sörmland
Mönstret för mäns och kvinnors arbetspendling i Region Sörmland är likartat, men kvinnor pendlar i regel inte lika långt eller i lika höga flöden som män.

En ökad pendling från Eskilstuna/Strängnäs till norra Region Stockholm och Enköping har skett sedan 2016, vilket är särskilt tydligt för kvinnor.

Kvinnor pendlar i större utsträckning mot Nyköping.

Region Örebro län
De största procentuella ökningarna i arbetspendling under perioden 1990-2018 har skett från Region Örebro län och tillkommuner som Köping, Eskilstuna, Västerås och Lindesberg.

Procentuellt har pendlingen ökat mer för kvinnor sett till perioden 1990-2018. Det gäller särskilt för pendlingsströmmarna till Region Örebro län.

Region Gävleborg
Kvinnor arbetspendlar i större utsträckning till regionala centrum och kommuner med stor offentlig sektor, som Gävle och Bollnäs.

Män pendlar i påtagligt större utsträckning till kommuner med stor andel tillverkningsindustri, såsom Sandviken och Ovanåker.

Region Östergötland
Mellan 1990-2018 har kvinnors arbetspendling ökat särskilt starkt, i synnerhet i relationen Norrköping – Linköping. Kvinnor svarar även för relativt större arbetspendlingsökning i relationen Norrköping – Linköping.

Arbetspendlingen från Motala till Linköping och Mjölby har också ökat kraftigt, särskilt för kvinnor.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa:  Mälardalsrådet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in