Kvinnors rättigheter prioriteras inte i städerna.

Av på 10 mars, 2013

Kvinnor och flickor utsätts för våld och trakasserier på offentliga platser. Det visar rapporten Women & the City II från ActionAid. Kartläggningen berättar om en vardag fylld av hot, våld och sexuella trakasserier för kvinnor och flickor i sex storstäder i Brasilien, Kambodja, Etiopien, Kenya, Liberia och Nepal.

Idag lever mer än hälften av världens befolkning i storstäder och det är storstäderna i utvecklingsländer som växer snabbast. Städerna innebär möjligheter för kvinnor – de flyttar dit för att slippa bli bortgifta, för att söka arbete, kunna studera och leva självständigt. Men livet i staden innebär också risker.

Kvinnor i de sex länderna vittnar om hur de blir antastade på bussar, på gatan, på väg till skolan eller arbetet. Eftersom få makthavare tar problemet på allvar tvingas kvinnorna anpassa sitt liv till våldet och hoten. I vissa länder slutar flickor till och med skolan på grund av sexuella trakasserier. Den ständiga rädsla som kvinnor bär på begränsar deras rörelsefrihet och förnekar dem de rättigheter som män åtnjuter.

– Kvinnors situation kan se olika ut i olika länder men en sak har de gemensamt: kvinnors rättigheter prioriteras varken av stadsplanerare, polis eller rättsväsende. Attityder måste förändras, men även hur städer är utformade och hur regeringar spenderar offentliga medel. Stadsplanering måste ta hänsyn till kvinnors rättigheter och bygga även på deras erfarenheter, säger Kathleen McCaughey på ActionAid.

När hot, våld och sexuella trakasserier inträffar tar inte alltid polisen det på allvar. Ibland utsätter poliser själva kvinnor för sexuella trakasserier. Rapporten visar att kvinnor och flickor ständigt lever under hot om våld, inklusive våldtäkt och sexuella trakasserier, på offentliga platser, vilket hindrar dem från att leva och arbeta i trygghet.

Bristande tillgång till offentliga tjänster såsom transporter, gatubelysning och elektricitet, kombinerat med otillräckliga bostäder och sanitet, gör kvinnor mer utsatta än män när de flyttar till städerna för att arbeta eller utbilda sig. För att uppmärksamma detta inviger ActionAid idag en fotoutställning om kvinnors villkor i staden på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm.

ActionAid presenterar även fem rekommendationer som berör lagstiftning, rättsväsende, samhällsservice, utbildning och kvinnors möjlighet att organisera sig.

ActionAid arbetar för att göra städerna säkra för kvinnor och flickor genom initiativet Säkra städer. Arbetet sker nära människor som utsätts för våld eller hot om våld för att de ska kunna hävda sina rättigheter.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in