Kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda ny hovpredikant

By on 26 oktober, 2020
Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde i Strängnäs stift, har utnämnts till extra ordinarie hovpredikant.

Hans Majestät Konungen har utnämnt Jimmy Åkerfeldt, kontraktsprost i Södra Närkes kontrakt och kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda, att vara extra ordinarie hovpredikant.

Det finns ett tjugotal extra ordinarie hovpredikanter. Dessa tjänstgör cirka två gånger per år i Slottskyrkan.

– Jag är glad och lite förvånad. Det är ett fint och mycket hedrande uppdrag förstås. Det är nytt och spännande för mig. Samtidigt tänker jag mig att det är som att vara präst i övrigt där högtidlighet ständigt varvas med kämpande tro, säger Jimmy Åkerfeldt.

Utnämningen gäller från och med den 1 november 2020.

Länet
Örebronyheter

Källa Strängnäs Stift

You must be logged in to post a comment Login