Kyrkomusiker Jonas Östlund får nytt körstipendium i Sverige

By on 14 maj, 2017

Kyrkomusiker Jonas Östlund som leder Turbulens i Umeå stads kyrka får det första stipendiet för körledare som Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund delar ut.

– Med helt vanliga ungdomar går det göra en ungdomskör som vill och kan sjunga klassisk körmusik, säger Jonas Östlund.

I samband med Ungdomskörfestivalen i Örebro den 11-13 maj fick Jonas Östlund ta emot det första stipendiet för körledare som Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund delar ut.

– Det är ett erkännande av ungdomskörsverksamheten i Umeå stadsförsamling, säger Jonas Östlund. Det är en ynnest att få jobba med ungdomar som vill hålla på med klassisk musik!

Kören Turbulens startade för drygt tio år sedan. Sedan dess har körens kvalitet successivt höjts och kören har flitigt deltagit i kyrkosångshögtider och körfestivaler över hela Sverige.

Jonas Östlund har arbetat som kyrkomusiker i Umeå stadsförsamling i 15 år. Han leder Turbulens, kyrkokören, Oratoriekören samt kompar till två barnkörer.

Motiveringen till stipendiat Jonas Östlund
Stipendium till körledare som genom sin kunskap och på ett inspirerande sätt leder och utvecklar sina barn- och ungdomskörer musikaliskt och socialt där körerna är en självklar del av församlingens gudstjänst- och musikliv.

Jonas Östlund är årets stipendiat. Jonas har, sedan han kom till Umeå stadsförsamling 2002 utvecklat en gedigen körverksamhet för ungdomar. Inledningsvis tog Jonas över en barnkör i åldrarna 9-13 år och när två av flickorna ville fortsätta sjunga tog Jonas initiativ till ungdomskören Turbulens som idag är en stor och levande kör med namnet Turbulens där de två flickorna fortfarande är med.

Kören har själva fått möjlighet att påverka vad som ska sjungas och Jonas har under sina år också arbetat med att få en blandning och en bra nivå på repertoaren.

Jonas har också, utöver körledarrollen, blivit en förebild för ungdomarna som skämtsamt kallar honom ”pappa Jonas” då han talat mycket om att man som ung ska få komma till övningar och konserter och vara den man är – precis i de kläder man känner sig trygg och fri i. Kören sjunger tillsammans och umgås även privat där sammanhållningen har blivit en stor del av allas liv.

Jonas möter också församlingar och körledare och verkar som en inspiratör för dessa.

Det första ungdomskörledarstipendiet som Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund delar ut vid Ungdomskörfestivalen går i år till Jonas Östlund, kyrkomusiker och körledare i Umeå pastorat.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login