Laddguldet 2021 till Örebrobostäder för arbete med laddinfrastruktur

By on 4 december, 2021

För femte året delas Laddguldet ut. I år belönas kommuner och fastighetsägare som tagit konkreta initiativ, och som har den viktiga helhetssynen på elektrifieringen av fordonsflottan.

Elva kommuner valdes utifrån vad som faktiskt genomförts i kommunen, och genom intervjuer kompletterade det statistiska materialet med information om hur arbetet lagts upp. Fastighetsägare har nominerats i en öppen process, där juryn prioriterat utifrån givna kriterier.

Vi har fantastiska vinnare i år, kommenterar Maria Stenström, 2030-sekretariatet och sammankallande i juryn. Våra vinnare är doers, men de tänker även långsiktigt och väger in alla de aspekter som spelar in för en lyckad omställning.
Laddguldet har delats ut de senaste fem åren till kommuner, och nu detta år även till fastighetsägare. Det är ett erkännande av den viktiga roll dessa aktörer spelar i utvecklingen, och lyfter fram de goda exemplen så att andra kan lära och ta efter.

Sverige har högst andel laddbara fordon i nybilsförsäljningen i EU, kommenterar Johanna Barr från Power Circle. Vi har alla möjligheter att behålla vår tätpositioon, speciell med så duktiga aktörer som vi fått presenterade för oss.
Juryns motiveringar finner ni nedan. Deltagare i jury och de kriterier som använts på denna sida.

Göteborg tilldelas Laddguldet 2021 för sin helhetssyn, där kommunens olika aktörer, energibolaget, kollektivtrafiken, parkerings- och bostadsbolagen och näringslivet tillsammans driver en snabb omställning till avgasfria transporter. Arbetet sker utifrån en systematisk strategi där både det kommersiellt gångbara och det forskningsmässigt intressanta finns med, och där omvärlden generöst bjuds in att lära och samverka.

Uppsala tilldelas Laddsilvret 2021 för hur de strategiskt fokuserar på de områden där kommunen kan göra störst skillnad, såsom utbyggnaden av laddinfrastruktur på pendlingsparkeringar och i mindre samhällen. Uppsala imponerar också med sina övergripande klimatmål, sin miljözon och hur de kopplar elfordonen till frågan om hur vi i framtiden lagrar el och avlastar elnätet.

Strömstad tilldelas Laddbronset 2021 för hur de visar att också en mindre kommun kan vara ledande i omställningen. De visar också hur kommunen genomtänkt kan avstå från mycket som marknadens aktörer är redo att sköta, och därmed fokusera resurserna där de gör störst nytta. Därtill visar Strömstad hur närheten till Norge och dess många elbilister kan utnyttjas som hävstång för eldriven mobilitet i Sverige.

Fastighetsägare:

Örebrobostäder tilldelas Laddguldet för Fastighetsägare 2021 för sitt absolut ledande helhetstänk kring hur elbilsladdningen kan hänga samman med produktion, lagring och delning av el. Med beslutsamhet, mod, innovationshöjd och kreativitet utöver det vanliga vänder de på hela begreppet, från ”Hur många elbilar tål elnätet?” till ”Hur många elbilar behöver elnätet?”

Castellum tilldelas Laddsilvret för Fastighetsägare 2021 för hur hållbarhet genomsyrar hela organisationen, och för hur de underlättar omställningen till elektromobilitet genom ledande satsning på framtidssäkrad laddinfrastruktur i och vid fastigheterna. Castellum har tydligt identifierat sin roll och vad samarbetspartners gör bättre, vilket tryggar modellen för framtiden.

Väsbyhem tilldelas Laddbronset för Fastighetsägare 2021 för sin ledande satsning på forskning och utveckling kopplat till elfordonsomställningen. Väsbyhems erfarenheter av olika kundgruppers beteende och behov, möjligheterna till delad mobilitet genom bilpooler och intresset för elcyklar kommer att vara relevant för många andra aktörer, och att de generöst delar med sig tackar vi för.

HSB BRF Rödstjärten i Östersund får Laddguldets hedersomnämnande 2021 för hur de omvandlar gamla motorvärmarstolpar till laddplatser för elbilar. Genom att bara byta innanmätet hålls kostnaden nere och omställningen kan gå snabbare. Så kan framsynta bostadsrättsföreningar vara med att skapa en bättre framtid när möjligheten kommer!

Örebro
Örebronyheter

Källa: 2030-sekretariatet

You must be logged in to post a comment Login