Laddstolpar saknas i Örebro Län

Av på 27 oktober, 2020

För andra året i rad visar M Sveriges granskning av statistik från branschorganisationen PowerCircle att tusentals nya publika laddstolpar krävs för att täcka dagens behov. Mest akut är bristen i Stockholm och Uppsala län. Jämfört med förra året har antalet län som inte har tillräckligt antal laddstolpar ökat med mer än 200 procent.

Med över 150 000 laddbara bilar är antalet publika laddstolpar på en alldeles för låg nivå, under 11 000 stycken, M Sveriges sammanställning visar att antalet laddstolpar inte ökar tillräckligt mycket, vilket är allvarligt eftersom de laddbara bilarna nu ökar snabbt.

– Utbyggnadstakten har mattats av kraftigt samtidigt som antalet laddbara bilar ökar ordentligt. Det är en utveckling som är mycket oroande, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Det måste vara enkelt, lättillgängligt och attraktivt att ladda sin bil, oavsett var i Sverige man bor. Bristen på laddstolpar kan snabbt få konsekvenser – som att tvingas köra laddhybriden på bensin. Då uteblir klimatnyttan med bonus-pengarna som staten satsar på laddbara bilar.

I de flesta län krävs en ordentlig ambitionshöjning. Skillnaderna är orimligt stora och ger oss konsumenter väldigt olika förutsättningar att kunna leva med en laddbar bil.

En granskning av statistiken över laddstolpar och laddbara bilar, från branschorganisationen PowerCircle, visar att problemen är stora i vissa län. 

Här är antalet publika laddstolpar för lågt:
  • Uppsala län          
  • Stockholms län      
  • Skåne län            
  • Örebro län          
  • Jönköpings län      
  • Kronobergs län      
  • Hallands län        
  • Västmanlands län    
  • Västra Götalands län
  • Södermanlands län    

Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1, alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle. M Sverige har jämfört andelen laddbara bilar med det totala antalet personbilar länsvis, och räknat ut hur de olika länen klarar målet om ett CPEV-tal på minst 0,1.

Regionalt
Örebronyheter

Källa M Sverige

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in