Låg kunskap om risk för TBE vid populäraste semestermål

Av på 16 juli, 2021
Arkivbild

Anledning att se över TBE-vaccination inför sverigesemestern
Fästingburen TBE har på senare år fortsatt att spridas och etablera sig i allt fler områden
runt om i landet, bland annat i södra och mellersta Sverige samt längs västkusten.

Enligt en färsk SIFO undersökning, som gjorts på uppdrag av läkemedelsföretaget Pfizer, planerar semesterfirare att besöka regioner där det finns risk att drabbas av TBE. Samtidigt finns det en stor okunskap bland semesterfirare om var smittan finns i Sverige.

Den period då många väljer att utforska naturen på nya håll runt om i landet, är också den tid på året då flest rapporteras insjunkna i TBE, en virussjukdom som överförs av fästingar*.

En ny SIFOundersökning** visar nu att majoriteten (66 %) planerar att semestra och vistas i naturområden i en annan region än vid sin hemort i sommar, och 27 % kommer att besöka minst två andra regioner.

Dessutom är majoriteten av årets mest populära semesterdestinationer några av landets främsta riskområden för TBE, med flest antal drabbade per 100 000 invånare år 2020. 40 % uppger sig vara medvetna om platsen de ska besöka i sommar är ett område drabbat av TBE.

– Kombinationen av den fortsatta spridningen av TBE geografiskt och okunskapen om riskområden kan leda till att fler drabbas av TBE i år. Hittills i år är det även färre som valt att
vaccinera sig mot TBE inför högsäsongen. I våra vaccinleveranser har vi sett en minskning på
29 % jämfört med 2019. Vaccination kan förebygga TBE, en potentiellt allvarlig virussjukdom,
säger Andreas Palmborg, Medicinsk rådgivare på Pfizer.

56 % av deltagarna i undersökningen uppger att de inte är vaccinerade mot TBE och endast 4 % uppger att de har vaccinerat sig mot TBE inför en resa till ett riskområde. På frågan om orsaken till att en inte har vaccinerat sig var de två främsta anledningarna; att de inte upplevde sig vara i riskzonen (31 %), eller att det var planerat men har inte blivit av än (25 %).

– Med tanke på hur sjukdomsstatistiken för TBE i Sverige har förändrats de senaste 5 åren är
det viktigt att hålla sig uppdaterad och se över risken och behovet av vaccination inför sommarsemestern. Med anledning av pandemin krävs det i år lite planering i samband med
Covid-19-vaccinationen. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska det gå minst 7
dagar innan och efter covid-19 vaccin innan en kan ta annat vaccin, säger Andreas Palmborg.

ÖREBRO

  • Örebro är den region där smittan ökar snabbast, från 3,9 fall per 100 000 invånare 2019 till 6,2 fall per invånare 2020.
  • 78 % av boende i Örebro län planerar att semestra lokalt i regionen i sommar, den tid på året då flest vanligtvis rapporteras drabbade av TBE i Sverige.
  • Enligt Pfizers vaccinleveranser i Örebros län är det 8 % färre som hittills i år valt att vaccinera sig mot TBE jämfört med samma period (jan – maj) 2019.
  • De två främsta anledningarna till att boenden i Örebro inte har vaccinerat sig mot TBE är att de inte tror sig vara utsatta för risk (26 %) och att det inte har blivit av än trots planer på det (21 %). 
  • Samtidigt är det 55 % av boende i regionen som inte vet att Örebro är ett riskområde för TBE.
  • Minst 69% av örebroarna planerar att semestra och vistas i naturområden i en annan region än vid sin hemort i sommar, och 31 % kommer att besöka minst två andra regioner. Utöver hemregionen Örebro är det Västra Götaland, Stockholm och Värmland som är favoritdestinationerna i sommar, samtliga områden där TBE förekommer.

”Örebro är den region där andelen drabbade per invånare ökade snabbast under 2020, därför är det bekymmersamt att se den minskade andelen vaccinerade i regionen i år och att majoriteten av boende i området inte vet att det är ett riskområde för TBE. Detta och att landets främsta riskområden toppar örebroarnas lista för årets semesterdestinationer kan innebära risk för fortsatt ökning av antalet fall även under sommaren 2021”, säger Henrik Kangro, Medicinsk Chef, Min Doktor

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Pfizer 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in