Låg löneökning vid karriär i Sverige jämfört med andra länder i Europa

Av på 19 april, 2019

Löneökningen från junior till mellanchef i Sverige är bland de lägsta i Europa. Bruttolönenivåerna för svenska anställda i början av sin karriär kommer först på 10:e plats och svenska mellanchefer på 15:e plats när de jämförs med övriga länder i västra och mellersta Europa. Detta visar en studie från Willis Towers Watson som jämför europeiska bruttolöner och löner efter skatt och levnadskostnader.

Studien visar att en typisk svensk anställd med högskoleutbildning som är i början av sin karriär tjänar omkring 375 000 SEK före skatt (US$44,465). Detta placerar Sverige på en 10:e plats bland jämförbara länder i Europa. När siffrorna justeras för levnadskostnader samt skatt så sjunker beloppet till omkring 280 000 SEK (US$33,490) och Sverige hamnar istället på 11:e plats. 

Vid jämförelse av mellanchefers bruttolöner rankas Sverige ännu lägre och återfinns först på 15:e plats. En typisk mellanchef på den svenska arbetsmarknaden tjänar cirka 725 000 SEK (US$86,116) före skatt. Efter justering av bruttolönen för skatt och levnadskostnader blir beloppet omkring 445 000 SEK (US$52,932) och Sverige klättrar något och landar på 14:e plats. Att svenska chefer rankas lägre än de juniora anställda ger en tydlig indikation om att löneskillnaden (ökningen) mellan dessa grupper i ett europeiskt perspektiv är låg.

Liknande skillnader i Finland och Norge, men inte i Danmark
Den relativt låga löneskillnaden från junior anställd till mellanchef återfinns även i Finland och Norge. I Sverige och Finland utgörs skillnaden av fem placeringar medan motsvarande siffra för Norge är tre placeringar. I resten av Europa finns inget land med en motsvarande skillnad utan samtliga ligger på samma position (+/- en placering) när juniora och mellanchefer jämförs. Undantaget är Storbritannien och Irland där mellanchefer istället rankas tre positioner högre än juniora, en relativt stor skillnad som gör länderna till de två där det lönar sig mest att avancera till mellanchefsnivå.

– Den relativt låga löneskillnaden i Sverige och Norden är inget som förvånar oss, det är något vi sett under lång tid. Det som är intressant är att Danmark, som historiskt haft samma skillnader som sina nordiska grannar, idag närmat sig den lönesättning som finns på kontinenten. I Danmark ser vi också de största skillnaderna i ranking/placering i Europa mellan bruttolön och nettolön justerad för levnadskostnader. Detta förklaras av att danskarna i stort har samma socialsystem som resten av Norden men med skillnaden att större delen av det vi i Sverige kallar arbetsgivaravgifter, i Danmark betalas som skatter av den anställde, säger Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson.

Topplaceringar för Luxemburg, Schweiz och Tyskland 
I Willis Towers Watsons senaste utgåva av ”Global 50 Remuneration Planning Report” hamnar Luxemburg, Schweiz och Tyskland på topp tre, både före och efter justeringar för levnadskostnader och skatt. Luxemburg är det land som erbjuder juniora bäst betalt och de högsta lönerna för mellanchefer återfinns i Schweiz.

Schweiz rankas också som det land som har de högsta lönerna i Europa sett till samtliga typer av anställda och de ligger även i toppskiktet vid en global jämförelse. Bruttolönen för en junior anställd ligger på US$88,498, ungefär det dubbla jämfört med Sverige, och lönenivån för mellanchefer i Schweiz ligger omkring 75 % högre (US$163,443) än Sverige. Även efter justering för skatt och levnadskostnader håller sig Schweiz i den globala toppen med löner för juniora på US$58,530 respektive US$97,609 för mellanchefer.

Siffrorna är omräknade till SEK med växelkursen 1USD = 0.11961SEK

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in