Låg smittspridning väntas i sommar

By on 2 juli, 2021
Arkivbild

Nya scenarier indikerar att smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 förväntas vara låg under sommaren, och sedan vända uppåt igen från låga nivåer i slutet av augusti. Samtidigt finns det risk för små lokala utbrott både under sommaren och hösten. För att samhället ska kunna återgå till ett normalläge krävs en hög vaccinationstäckning.

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning gäller för perioden 1 juli till 30 september. Scenarierna ska inte uppfattas som en prognos, utan illustrerar ett möjligt förlopp som kan utgöra underlag för planering främst inom hälso- och sjukvården. Till grund för Folkhälsomyndighetens beräkningar av de olika scenarierna ligger rapporterade fall och antaganden om obekräftade fall av covid-19 till och med den 9 juni 2021. Även vaccinationerna i befolkningen och spridningen av den mer smittsamma deltavarianten finns med i underlaget.

  • Scenario 0 utgår från att kontaktintensiteten i befolkningen är på samma nivå som under våren
  • Scenario 1 utgår från att kontaktintensitet i befolkningen är något högre och ligger mitt emellan nivåerna i scenario 0 och de höga nivåerna som rådde innan pandemin
  • Scenario 2 utgår från att kontaktintensiteten återgår till samma nivåer som innan pandemin

Viktigt med testning och uppmärksamhet

Samtliga tre scenarier indikerar en låg smittspridning under sommaren. De nära kontakterna antas ligga på en låg nivå på grund av vädret och att många vistas utomhus. I slutet av augusti antas kontakterna öka igen, beroende på återgång till arbete och skola, kallare väder och mer vistelse inomhus. Effekten blir en ökad smittspridning i september enligt scenarierna 1 och 2.

– Även om ökningen i höst sker från mycket låga nivåer, är det viktigt att ha god tillgången till testning och uppmärksamhet på lokal smittspridning för att kunna agera snabbt, säger generaldirektör Johan Carlson.

Vaccinationstäckningen central

Folkhälsomyndigheten anser inte att de nya scenarierna utgör någon anledning att ändra regeringens stegvisa plan för anpassning av åtgärderna för att förhindra smittspridning. Men scenario nummer 2 ger anledning till en viss försiktighet med de sista stegen, och det är viktigt att följa hur smittspridningen utvecklas.

– En hög vaccinationstäckning är central för att återgå till ett normalläge där befolkningens kontakter är som innan pandemin. Men det är också viktigt att alla fortsätter att följa gällande regelverk, råd och rekommendationer nu under sommaren för att smittspridningen inte ska öka, säger generaldirektör Johan Carlson.

Både under sommaren och hösten bedömer Folkhälsomyndigheten att det finns risk för små lokala utbrott i grupper där vaccinationstäckningen är lägre än i övriga befolkningen, till exempel bland barn och unga. Om sådana utbrott skulle uppstå kan smittskyddsåtgärder behöva anpassas regionalt eller lokalt för att minska risken för vidare smittspridning.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login