Låga lånekostnader för kommunsektorn

By on 26 augusti, 2021

Kommuninvests kvartalsvisa rapport ”Kommunsektorns skuldförvaltning” ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. Idag presenteras ett uppdaterat datamaterial för andra kvartalet 2021.

Rapporten bygger på Kommuninvests utlåning och de uppgifter som kommuner, kommunala bolag och regioner registrerat i skuldförvaltningsverktyget KI Finans. Underlaget för andra kvartalet inkluderar 6 616 lån, certifikat och obligationer till ett totalt värde av 508 miljarder kr samt 1 697 derivatkontrakt vars underliggande lånebelopp motsvarar 183 miljarder kr.

Nya affärer andra kvartalet 2021

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för nya affärer inom kommunsektorn minskade från första till andra kvartalet med 6 räntepunkter till 0,23 procent. Därmed vände ränteutvecklingen nedåt igen efter en uppgång i början av året.

Kapitalbindningen för nya affärer under andra kvartalet var i genomsnitt 2,81 år. Siffran för första kvartalet var 2,52 år. Räntebindningen, inklusive derivat, förkortades från 2,68 år för första kvartalet till 2,18 år för andra kvartalet.

Total låneskuld

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för kommunsektorns totala låneskuld minskade från första till andra kvartalet 2021 med 1 räntepunkt till 0,93 procent. Det är den lägsta nivå som hittills registrerats i en tidsserie som startade 2017. Genomsnittsräntan exklusive derivat steg tvärtom med 1 räntepunkt till 0,51 procent.

Den genomsnittliga kapitalbindningen för den totala låneskulden minskade från 2,88 år för första kvartalet till 2,82 år för andra kvartalet. Räntebindningen, inklusive derivat, minskade samtidigt från 2,94 år till 2,84 år. Användningen av derivat gjorde att räntebindningen förlängdes från 1,61 till 2,84 år.

– Kommunsektorn är nu nere på mycket låga räntenivåer. För den totala lånestocken, inklusive derivat, är detta den lägsta notering som vi sett i denna rapportserie. Det är gynnsamt i sig. Men det är också en situation som skulle kunna förändras ganska snabbt. I och med att kapital- och räntebindningen fortsätter att vara kort, och på totalen även har förkortats, skulle stigande marknadsräntor snabbt slå igenom i kommunsektorns samlade låneportfölj, säger Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

You must be logged in to post a comment Login