Lägesbild corona: Antalet smittade fortsätter uppåt och misstänkta fall av omikron

By on 14 december, 2021

Antal fall av covid-19 i Örebro län fortsätter att öka, den senaste veckan hade länet cirka 710 konstaterade fall. Flest fall finns i åldersgruppen 0-12 år, medan ökningen är störst i åldersgruppen 20-49 år.

– Kumla och Nora hör nu till de kommuner där vi har en hög smittspridning. Ungefär hälften av fallen i dessa kommuner finns hos barn och ungdomar upp till 19 år, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Tretton personer vårdas för covid-19 på länets sjukhus, en av dem på intensivvårdsavdelning.

Provtagningen ökar i länet och under vecka 49 analyserades cirka 17 000 prover i länet, det är cirka 2 000 fler än veckan innan.

Inget bekräftat fall av omikron i länet än

Sedan omikron klassades som en variant av särskild betydelse har samtliga positiva prover i regionen där det är möjligt sekvenserats. Från och med denna vecka kommer prover som är positiva för SARS-CoV-2 även att analyseras med typnings-PCR för att snabbare identifiera eventuella fall av omikron. Sekvensering kommer fortgå som tidigare inom det nationella övervakningsprogrammet.

– Ännu finns inget bekräftat fall av Omikron i regionen. Däremot finns totalt fyra personer som vistats i Sydafrika och som testat positivt för covid-19 några dagar efter att de kom till regionen och där sekvensering av prov pågår. Prover från två av dessa personer har också genomgått så kallad typnings-PCR som visar att det inte är deltavarianten. Samtliga personer har mycket milda symtom. De har hållit sig isolerade efter att de kom till Sverige, säger Gunlög Rasmussen.

Alla personer som rest i ett land utanför Norden ska testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, det gäller oavsett symtom, vaccinationsstatus eller tidigare sjukdom. För resenärer från ett antal länder i södra Afrika behöver man ta ytterligare ett test efter fem dagar och även stanna hemma i sju dagar efter ankomst till Sverige.

Antalet fall av säsongsinfluensa ökar i länet

Parallellt med ökningen av antalet covid-fall ökar också antalet personer som smittas av influensa just nu.

– Det sker en ökning av antalet influensafall i hela Sverige, det gäller även i vårt län. Förra veckan hade vi cirka 70 konstaterade fall av säsongsinfluensa. För den som tillhör riskgrupp och ännu inte vaccinerat sig mot influensa är det hög tid att göra det nu, säger Gunlög Rasmussen.

Regionen uppmanar alla som kan att boka dos 3

Alla länsbor som är födda 2009 eller tidigare kan nu boka tid för vaccination mot covid-19 med dos 1 och 2. Har det gått minst sex månader sedan dos 2 går det också att boka tid för en tredje dos. För dem som är 65 år och äldre behöver det bara ha gått fem månader innan de kan boka tid för dos 3.

– Vi uppmanar alla som kan vaccinera sig nu att göra det. Det finns tider att boka. Efter jul blir det sannolikt betydligt fler som ska vaccineras och då kan det krävas längre framförhållning av den som bokar, säger Stellan Johansson, vaccinationskoordinator.

Han tillägger att det går bra att ta olika sorters vaccin och att forskningen visat att det ger ett gott skydd om man fått olika sorters vaccin.

Vaccinationsläget

  • Antal registrerade vaccinationer dos 1: 231 171
  • Antal registrerade vaccinationer dos 2: 221 752
  • Antal registrerade vaccinationer dos 3: 65 580
  • Andel vaccinerade av befolkningen i Region Örebro län:
  • Andel dos 1: 88,25 procent
  • Andel dos 2: 84,64 procent
  • Andel dos 3: 25,77 procent

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Örebro Region län

You must be logged in to post a comment Login