Läget för stödutbetalningarna efter EU-beslut

Av på 5 augusti, 2018
Arkivbild

Den svåra situationen med torka i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet. Kommissionen har även öppnat upp för möjligheten att betala ut förskott på direktstöden.

Jordbruksverket välkomnar alla möjligheter som kan underlätta den svåra situationen med torkan för landets lantbrukare både när det gäller möjligheter till lättnader i regelverk och möjlighet till att kunna betala ut så mycket ersättningar som möjligt under 2018.

Parallellt med att arbeta för att underlätta för lantbrukarna utformar vi stöden i regeringens stödpaket. Stödet för 2018 kommer att kunna sökas under hösten och ska betalas ut senast i december 2018. Totalt är beloppet på 400 miljoner kronor och riktar sig till nöt- mjölk- och fårproducenter. Vi uppdaterar kontinuerligt vår hemsida med de senaste nyheterna, säger Mirja Hjers på Jordbruksverket.

Utbetalningar av miljöersättningarna 
Förskottsutbetalningar av miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet har planerats sedan tidigare av Jordbruksverket. Det vi kan göra ytterligare utifrån beslutet är att höja förskottet från 75 % till 85%. Förskottet betalas ut under oktober månad. Jordbruksverket arbetar i nuläget för att så många ersättningar som möjligt ska omfattas och höjningen förväntas innebära ett likviditetstillskott om ca 250 miljoner kronor till svenska lantbrukare.

Ingen förskottsutbetalning av direktstöden 
Jordbruksverket avser inte att genomföra någon förskottsutbetalning av direktstöden. En förskottsutbetalning av direktstöden skulle innebära en allvarlig risk för försenade slututbetalningar av stöden och då få motsatt effekt. Slututbetalningarna är planerade att starta den 7 december 2018.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in