Låginkomsttagare värst drabbade av astma

By on 26 maj, 2017
Illustration av astma ur Lungrapporten 2017

Det finns stora socioekonomiska skillnader vid astmasjukdom, svenskar som befinner sig i ekonomisk kris löper 60 procent större risk att insjukna än höginkomsttagare. Samtidigt är risken att dö i astma upp till tio gånger större i glesbygden. Det visar siffror från Hjärt-Lungfondens nya Lungrapport, som lanseras den 16 maj.

– Vi får allt bättre förståelse för vilka faktorer som ligger bakom astma, men det krävs mer forskning för att öka kunskapen om hur sjukdomen uppkommer. Glädjande nog utvecklas många nya biologiska läkemedel som ofta har en väldigt specifik behandlingseffekt, säger Erik Melén, docent i epidemiologi vid Karolinska institutet.

Uppskattningsvis 800 000 svenskar lider av astma, men variationen i vilka som drabbas är stor. 9 procent av landets höginkomsttagare lever med astma, medan motsvarande siffra hos svenskar som befinner sig i ekonomisk kris är 15 procent. Detta enligt siffror från Nationella folkhälsoenkäten 2016.

Även de geografiska skillnaderna är stora, inte minst om man tittar på antalet människor som dör av astma. I Kalmar län avlider 0,4 av 100 000 invånare, medan dödstalet i glesbygden är upp till tio gånger högre – i Västerbotten avlider 4,1 av 100 000 invånare i astma.

– Astma är en av våra största folksjukdomar – nu måste forskningen få mer resurser för att öka kunskapen om sjukdomen och förbättra livskvaliteten för de drabbade. Dessutom behöver samhället bli bättre på att informera om kostråd och miljöfaktorer som kan påverka risken för att insjukna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

De senaste forskningsframstegen i kampen mot astma presenteras i Lungrapporten 2017, som ger en helhetsbild av lunghälsan i Sverige.Med Lungrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskapen om forskning och behandling av lungsjukdomar, så att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids stora folksjukdomar. 

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login