Lägre bemanning i djurhälsovården i sommar

By on 9 juni, 2023
Sommaren väntas bli ansträngd även i år. Djurägare kan för säkerhets skull ta reda på vilka möjligheter till veterinär vård som finns i närområdet, och hur möjligheter till djurvård ser ut vid olika tider.
Foto: Distriktsveterinärerna

Lägre bemanning i djurhälsovården i sommar, så kan djurägare förbereda sig. Vissa mottagningar kommer inte kunna lösa sin bemanning fullt ut i sommar.

Djurägare behöver därför vara beredda på att det kan ta längre tid, och att det kan bli nödvändigt att resa längre för att få vård till sitt djur.

Distriktsveterinärerna Nerike hittar man i Lindesberg – distriktsveterinarerna.se/har-finns-vi/orebro-lan/nerike

– Vi uppmanar djurägare att förbereda sig inför sommaren och ta reda på hur tillgången till vård ser ut där de bor, säger Robert ter Horst, biträdande chef Distriktsveterinärerna. – Vi kommer självklart att prioritera akut sjuka djur och hjälpas åt mellan mottagningar. Vi är också nåbara på telefon dygnet runt för rådgivning.

Begränsad eller ingen beredskap på några kliniker

Beredskapen kommer att begränsas på några mottagningar i sommar, t ex Lycksele/Vilhelmina, Hede och Västervik/Vimmerby. Orsaken är att vi i nuläget inte har tillräckligt många veterinärer och måste bibehålla en rimlig arbetsmiljö med återhämtning och vila för vår personal. Distriktsveterinärerna arbetar för fullt för att lösa den akuta situationen på mottagningarna och begränsa de negativa konsekvenserna för kunderna.

Djurägare kan förbereda sig genom att:

  • Tala med sin ordinarie veterinär och få råd inför sommaren
  • Ta reda på vilka möjligheter till veterinär vård som finns i närområdet, och hur deras möjligheter att erbjuda vård ser ut vid olika tider
  • Kontakta veterinär i tid om ett djur börjar bli dåligt
  • Vara förberedd på att behöva resa längre för att kunna få vård
  • Använda någon av de digitala veterinära rådgivningstjänsterna

– Vi har kraftsamlat för att förbereda oss på att hjälpa så många djur som möjligt. Däremot kan väntetiderna bli längre än de brukar, och vi kommer att behöva prioritera de sjukaste djuren. Det innebär att den förebyggande vården som vaccinationer, kastrationer och förebyggande tandvård kan komma att prioriteras ned, säger Robert ter Horst, biträdande chef Distriktsveterinärerna.

På flera av våra mottagningar i Sverige har vi bra bemanning även under sommaren. För att veta hur beredskapen ser ut vid i just det egna området kan djurägare besöka respektive mottagnings webbplats för mer information om exakt vilka tider som gäller under sommaren.

Arbete pågår för att lösa bristen på djurhälsopersonal

Sedan många år är det brist på kliniska veterinärer i Sverige och tillgång till veterinär akutsjukvård är inte längre en självklarhet. Distriktsveterinärerna har under flera år utökat sitt geografiska område för att hjälpa fler djur när privata aktörer väljer att upphöra med beredskapen.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Distriktsveterinärerna

 

 

You must be logged in to post a comment Login