Lägre konkursnivåer i Norden än före pandemin

By on 23 oktober, 2021

De senaste veckorna har samtliga nordiska marknader börjat öppna upp. Antalet konkurser fortsätter att sjunka i hela Norden och är nu nere på lägre nivåer än före pandemin. De nordiska ekonomierna tycks just nu gå riktigt bra – men vad händer när ländernas stödåtgärder försvinner? Det frågar sig Jukka Ruuska, vd på Enento Group som är den nordiska ägaren av UC i Sverige och Asiakastieto i Finland.

Enento Group och Experian har analyserat och sammanfattat konkurserna under det tredje kvartalet 2021 i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Data har jämförts med samma period under 2020 och 2019 – innan pandemin slog till.

Små företag är fortfarande vinnarna – och potentiella förlorare

Trenden med färre konkurser i hela Norden fortsätter i det tredje kvartalet: minus 8 procent jämfört med samma period 2020 och minus 27 procent jämfört med 2019. Antalet konkurser har även gått ner jämfört med tidigare kvartal i år. I jämförelse med perioden april-juni har de sjunkit med 30 procent.

Det finns dock en risk att dessa siffror döljer det faktum att vissa företag överlevt tack vare pandemin – det vill säga tack vare de nordiska regeringarnas olika stödåtgärder.

– I alla nordiska länder finns just nu en stark framtidstro, vilket leder till en ökning i investeringar och konsumtion. Uppåtgående aktiemarknader och bostadspriser, i kombination med många länders fortsatta stödprogram, bidrar till att stärka ekonomin ytterligare. Men samtidigt finns flera risker inte minst för små företag, såsom kompetensbrist, fraktproblem och uppskjutna skatter som ska betalas. Det finns också en risk för att stödpaketen har gjort konstgjord andning på företag som annars hade slagits ut i konkurrensen. När stödpaketen tas bort kommer dessa företag att gå i konkurs. Men andra företag kan komma att ta deras plats på marknaden, säger Jukka Ruuska, vd på Enento Group som är den nordiska ägaren av de lokala varumärkena UC i Sverige och Asiakastieto i Finland.

Stark vändning för utsatta branscher

Konkurserna i hotell- och restaurangbranschen har minskat dramatiskt i alla de nordiska länderna. I Sverige ligger antalet konkurser i branschen på låga nivåer – i jämförelse med det andra kvartalet i år har konkurserna minskat från 168 företag till 106 företag, vilket motsvarar en minskning på 37 procent. I Norge har konkurserna i branschen sjunkit med 17 procent, i Finland med 23 procent och i Danmark med 30 procent i jämförelse mellan samma perioder i år.

– Lättnaderna av restriktioner betyder mycket för den här branschen. Hur mycket kommer vi att kunna utvärdera om några månader. De kommande ledigheterna och julen i år kommer att innebära en återgång till företagsfester, och resor för att besöka familj och vänner, vilket kommer att stärka branschen ytterligare. Redan nu ser vi i alla nordiska länder att konsumenter har längtat efter friheten att gå ut och äta, så det finns åter stor tillväxtpotential för restaurangerna, säger Jukka Ruuska, vd på Enento Group.

Även inom detaljhandeln har konkurserna gått ner i Sverige och Norden överlag under den senaste tiden. I jämförelse med det andra kvartalet i år så gick konkurserna under det tredje kvartalet ned med med 28 procent i Sverige, i Norge var minskningen 19 procent och i Danmark minus 31 procent. I Finland minskade konkurserna med 9 procent.

– De kommande högtiderna och Black Friday kommer sannolikt bidra till större vinster. I Sverige ökar försäljningen både inom e-handeln och i fysiska butiker redan nu kraftigt. Prognoserna är positiva för den här branschen, i samband med att konsumenterna nu är redo att handla för sina besparingar, säger Jukka Ruska, vd på Enento Group.

Olika nationella åtgärdsprogram kan få olika effekter

Hur bra de nordiska småföretagen mår kan komma att visa sig när de nordiska länderna, efter att ha hävt många eller alla restriktioner, nu även tar bort sina olika stödåtgärder.

– Det är svårt att förutse vilka effekter de nordiska ländernas olika strategier kommer att få, men det vi kan konstatera är att:

I Sverige har regeringen föreslagit en förlängning av uppskjuten skatt, något som främst använts av små företag inom detaljhandel, kultur och underhållning samt hotell- och restaurangbranschen. Detta innebär att företag har längre tid på sig att betala tillbaka sina skatter och mer tid att bygga upp en buffert – något som förhoppningsvis leder till färre konkurser framöver.

I Finland har vi sett flera tillfälliga ändringar i lokal lagstiftning som tekniskt sett gjort det svårare att ansöka om konkurs. Detta, och det faktum att många entreprenörer väljer att lägga ner sina verksamheter utan att ansöka om konkurs, gör det än svårare att förutspå vad som kommer att ske. Dessa begränsningar som infördes för att skydda inte minst små företag har nu tagits bort. De kommande månaderna kommer utvisa om fler konkurser väntar.

I Danmark har alla restriktioner hävts. En stark efterfrågan driver på ekonomin snabbare än vad flera institutioner inledningsvis hade förutspått. Stödpaketen har alla stoppats, men regeringen har gett företagen vissa lån (fördröjda momsinbetalningar) som nu måste betalas. Detta skulle kunna leda till fler konkurser längre fram. Det har också införts ett stopp för de så kallade 1 kr-företagen. Tidsfristen för att ändra bolagsform sträcker sig till den 15 oktober, och en hel del har inte ändrat bolagsform. Detta kommer med säkerhet att bidra till en konkurseffekt, även om det är av viss teknisk karaktär, säger Jukka Ruuska.

Appendix

Alla konkurser (antal)      
  2019 Q3 2020 Q3 2021 Q2 2021 Q3
Danmark 1483 1180 1594 1043
Finland 268 189 263 254
Norge 1119 799 930 664
Sverige 721 666 945 659

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: UC

You must be logged in to post a comment Login