Lägst andel biståndstagare i Örebro på åtta år

By on 4 juli, 2022
Arkivbild

Örebro län hade i maj lägre andel vuxna invånare med ekonomiskt bistånd än någon månad sedan åtminstone januari 2014 (det är så långt Socialstyrelsens statistik sträcker sig).

Andelen biståndstagare var 1,4 procent, visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.

Totalt fick 4 388 personer i Örebro län ekonomiskt bistånd stöd under maj, vilket alltså motsvarar 1,4 procent av den vuxna befolkningen.

Det är en minskning med 0,1 procentenheter från månaden innan, vilket motsvarar 155 personer.

Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,2 procentenheter.

Grafen bygger på kommunernas egenrapporterade uppgifter. Kraftiga avvikelser kan bero på felrapportering.
När uppgifter saknas från en kommun, har den skattats baserat på tidigare data, för underlag till länssiffran samma månad.

I riket som helhet minskade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen, med 0,1 procentenheter, till 1,2 procent. Det kan jämföras med 1,4 procent samma månad förra året.

Jämfört med andra län är andelen biståndstagare i Örebro län varken anmärkningsvärt hög eller låg. Landets högsta nivåer finns i Filipstad, med 3,5 procent, och de lägsta i Olofström, Solna och Vellinge, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Örebro län ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i en (Hällefors), och minskade i sex. Degerfors har högst andel biståndstagare i länet, Hallsberg och Laxå har lägst.

Kommun Andel Förändring (1 mån)
Askersund 0,8 % 0,0
Degerfors 2,7 % 0,0
Hallsberg 0,7 % 0,0
Hällefors 2,0 % +0,3
Karlskoga 1,6 % −0,1
Kumla 1,1 % −0,1
Laxå 0,7 % −0,1
Lekeberg 1,1 % 0,0
Lindesberg 1,4 % −0,1
Ljusnarsberg 1,7 % 0,0
Nora 1,3 % −0,1
Örebro 1,5 % −0,1

Av biståndstagarna i Örebro län var förra månaden 2 262 kvinnor och 2 126 män.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod
Alla siffror i den här artikeln kommer från Socialstyrelsens statistikdatabas. Den månatliga biståndsstatistiken från Socialstyrelsen är preliminär, och justeras ibland i efterhand, exempelvis för att enstaka kommuner rapporterat in bistånd under fel månad.
Värden saknas ibland på grund av statistiksekretess, när antalet mottagare är mycket litet. Saknade värden kan också bero på att en kommun inte rapporterat in antalet mottagare. I sådana fall baseras värdena för länet och riket på en uppskattning, baserad på tidigare månaders data för den saknade kommunen.
Till ekonomiskt bistånd räknas både försörjningsstöd (”socialbidrag”), och annat ekonomiskt stöd som socialtjänsten i en kommun kan ge, för exmpelvis sjukvård, flyttar och begravningar.

You must be logged in to post a comment Login