Lägsta nybyggnadsvolymen i Sverige sedan 2015

By on 22 april, 2019
Lägsta nybyggnadsvolymen i Sverige sedan 2015

Att byggaktiviteten i Sverige har tappat fart är tydligt. Det bekräftas i Industrifaktas löpande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, där utvecklingen för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler redovisas varje kvartal.

Nedgången har skett på bred front och berört flertalet sektorer på byggmarknaden, främst är det nybyggnadsvolymen som minskat. Detta konstaterades inte minst under kvartal 3 2018 då en rekordlåg nybyggnadsvolym noterades.

Med drygt 31 miljarder kronor i påbörjade investeringar var tredje kvartalet förra året det svagaste, ny- och tillbyggnadsvolymen för helåret 2018 var även den lägsta sedan 2015 med en total investeringsvolym på cirka 190 miljarder.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login