Läkare i världen avstår från att organisera aktiviteter under Almedalsveckan

By on 4 juli, 2017

Läkare i världen arrangerar inga aktiviteter under Almedalen 2017, anledningen är att vi inte vill hjälpa till att legitimera Nordiska motståndsrörelsens närvaro. Vi kommer att delta i Svenska ESF-rådets aktiviteter under onsdagen.

Som en del av samarbetet med FEAD (Fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt) har vi sedan länge planerat att bidra till deras program under onsdagen den 5 juli. Läkare i världens generalsekreterare Eliot Wieslander kommer att delta i FEADs panel om bistånd till de fattigaste. FEAD finansierar vårt projekt FRiSK, som förebygger ohälsa genom utbildningsinsatser till människor som annars inte uppsöker kliniker.

Läkare i världen har flera gånger tidigare deltagit i politikerveckan, och hade planerat en egen närvaro även detta år. Nu fokuserar vi istället på att fullfölja våra planerade aktiviteter och på att prata om ett av de ämnen som vi arbetar med: om utsatta EU-migranters rättigheter, och hur vi kan erbjuda kvinnor i den gruppen rätt stöd.

Ett arrangemang där nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen får möjlighet att delta är inte ett arrangemang för Läkare i världen. Vi har därför ställt in eller tackat nej till alla andra engagemang. Förutom att ta avstånd från NMRs åsikter är deras våldsamma verksamhet ett hot mot vår och våra patienters trygghet.

Eliot Wieslander kommer att finnas hos Svenska ESF-rådet under onsdagen för den som vill diskutera utsatta EU-medborgare och hur vi kan erbjuda vård till samhällets mest utsatta.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login