Lämna cellprov, det kan rädda liv

By on 12 maj, 2017

Cellprov räddar liv-modern. Det är budskapet som Region Örebro län vill förmedla genom en informationssatsning som inleds den 15 maj. Målet är att få fler kvinnor att lämna gynekologiskt cellprov när de blir kallade vilket minskar risken för livmoderhalscancer.

– Vi ser att det är många som inte lämnar cellprov trots att det är ett snabbt och enkelt sätt att förebygga livmoderhalscancer. Det vill vi ändra på, säger Yvonne Skogsdal, samordningsbarnmorska och vårdutvecklare och Lovisa Bergengren, överläkare med ansvar för screeningsverksamheten inom Region Örebro län.

Barnmorskor pratar cellprov på Vårruset
För andra året i rad kommer ett flertal barnmorskor från Region Örebro län att finnas på plats på Vårruset i Örebro den 31 maj för att prata om vikten av att lämna cellprov.

– Genom att finnas på plats på Vårruset kommer vi nära flera tusen kvinnor och har där möjlighet att prata om att det är viktigt att göra ett cellprov när man blir kallad, säger Yvonne Skogsdal.

Region Örebro län planerar även för andra informationsinsatser under cellprovsveckan, bland annat att förmedla information om cellprov på Facebook och genom informationsskyltar på bussarna.

Hälso- och kulturkommunikatörer förmedlar information
I Sverige är cellprovtagning en vanlig och väletablerad undersökningsmetod. Så är inte fallet i alla länder. Kvinnor födda utanför Europa vet inte alltid vad en kallelse till cellprovtagning innebär.

Behovet av hjälp på det egna språk är därför stort vilket har lett till att några vårdcentraler inom Region Örebro län har tagit hjälp av hälso- och kulturkommunikatörer. Hälso- och kulturkommunikatörerna har gått en utbildning för att få baskunskaper om graviditet, preventivmedel och cellprov. De kan sedan förmedla informationen vidare till utlandsfödda med samma modersmål.

Höjd övre åldersgräns och ny analysmetod
Nya riktlinjer från Socialstyrelsen gör att Region Örebro län i höst höjer den övre åldersgränsen för gynekologisk cellprovtagning. I fortsättningen kommer alla kvinnor mellan 23-69 år att kallas.

– Från i höst höjs den över åldersgränsen till 69 år, och vi börjar då också att provta alla kvinnor mellan 60-69 år. Att komma ikapp med ålderhöjningen beräknas ta 2 år så det kan dröja innan alla berörda får en kallelse, säger Yvonne Skogsdal.

Region Örebro län har nu infört ett nytt utredningssätt som går ut på att man i första hand kontrollerar om kvinnan har HPV-virus eller inte på alla kvinnor från 30 år. Ett cellprov tas precis som tidigare, men analyseras genom en ny, säkrare metod. Om HPV-virus finns tittar man även på cellerna.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login