Landsbygdens förutsättningar ska stärkas

By on 18 juni, 2021
Arkivbild

Oavsett var i länet du väljer att bosätta dig ska du kunna arbeta, resa och ta del av samhällets olika tjänster på ett acceptabelt sätt. För att leva upp till den ambitionen vill Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd stärka landsbygden.

– Landsbygdsfrågorna blir allt viktigare i ett regionalt utvecklingsperspektiv och det finns många goda exempel på hur Region Örebro län, i ett nära samarbete med länets kommuner, kan möta upp de speciella förutsättningar som gäller på landsbygden, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

För att tillgängliggöra de goda exempel som Irén Lejegren nämner väljer regionala tillväxtnämnden att inleda ett pilotprojekt med fokus på landsbygdsutveckling. Pilotprojektet, som tilldelas 100 000 kronor, ska förutom att lyfta fram goda exempel även underlätta och främja dialogen om landsbygdsfrågorna samt vid behov kunna stötta kommande aktiviteter och initiativ.

– En välmående landsbygd är en förutsättning för att vi ska uppfylla devisen om att hela länet ska leva, och då är det viktigt att vi möter de utmaningar och förutsättningar som väntar den som väljer att bosätta sig utanför våra centralorter, säger Irén Lejegren.

Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login