Länet – Askersundsbostäder yrkar på låg hyreshöjning

Av på 23 november, 2016

I hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Askersundsbostäder har bostadsbolaget yrkat på en låg höjning.

Askersundsbostäder begär 0,75 procent i hyreshöjning för 2017. Förra året kom Hyresgästföreningen och Askersundsbostäder överens om att hyreshöjningen för 2017 skulle hamna mellan en halv och en procent. Hur stor hyreshöjningen skulle bli vara avhängigt av hur ekonomin utvecklade sig dels i samhället och dels för företaget.

Det är svårt att argumentera för att hyreshöjningen skulle hamna närmare 1 procent med tanke på att ränteläget till och med är lägre än inför 2016. Samtidigt har vi ökningar på driftsidan som drabbar företaget och som vi måste kompenseras oss för. En rimlig avvägning för oss är därmed att lägga sig mitt i intervallet och därför begär vi 0,75 %, säger Askersundsbostäders VD Anders Gustafsson.

För två år sedan blev hyreshöjningen just 0,75 % som Askersundsbostäder yrkar i år medan förra årets höjning blev 0,5 %. Det är också den nivå som Hyresgästföreningen argumenterar för.

Att det låga ränteläget ger väldigt positiva effekter för företaget är ju klart. Nu måste vi tillsammans med företaget titta på hur ökningarna av driftskostnaderna slår. Vi tycker nog ändå att räntesidan borde väga över och vi har ju andra exempel på företag i länet som har nöjt sig med en halv procent i hyreshöjning, vilket också är vår utgångspunkt i Askersund, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Samtidigt är det många bedömningar som ska göras. Vi vill naturligtvis ha en låg hyresökning i år men även kommande år samtidigt som hyresgästerna får bra underhåll och god boendekvalitet.

Metoden att sätta ett intervall för kommande års hyreshöjning är en del av det trygghetspaket som förhandlats fram mellan Hyresgästföreningen och Askersundsbostäder. I det ingår även att Askersundsbostäder ska ha som målsättning att även hyreshöjningen för 2018 stannar under en procent.-Det är naturligtvis viktigt för hyresgästerna att få en förutsägbarhet när det gäller hyreshöjningar. Samtidigt är det bra för företaget att redan tidigt i planeringen veta ungefär hur mycket hyresökning man kan räkna med, konstaterar Anders Gustafsson, VD på Askersundsbostäder.

Just förutsägbarhet har varit en viktig princip vid utformandet av trygghetspaketet. Det kanske bästa exemplet på hur trygghetspaketet fungerat har varit den stora ombyggnationen av Askersundsbostäders lägenheter på Fågelvägen. Området och fastigheterna är i det närmaste totalt ombyggda med lägenheter som jämförelsevis har mycket prisvärda hyror. Men framför allt har de hyresgäster som bodde i lägenheterna innan verkligen getts möjlighet att bo kvar. Hyreshöjningen blir 10 % vid tillbakaflytt och trappas sedan upp till maximalt 20 % beroende på hur länge som hyresgästen har bott i lägenheten.

Ombyggnaden av Fågelvägen är ett mycket bra exempel på att det går att bygga om till rimliga hyror och samtidigt ta stor hänsyn till kvarboende hyresgäster. Samtidigt är det glädjande att Askersundsbostäder trots stora åtagande mot hyresgästerna kan komma med ett rimligt krav i årets förhandling, avslutar Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in