Länet – Bättre kontinuitet vid privata vårdcentraler

By on 19 september, 2016
Arkivbild

Patienterna är mer nöjda hos de privatdrivna vårdcentralerna än hos de offentliga, när det gäller kontinuitet är skillnaderna stora.

Kontinuitet är en viktig kvalitetsfaktor i vården. En större del av patienterna fick träffa samma läkare och sjuksköterska. Patienterna fick också hos de privata vårdcentralerna i högre utsträckning träffa den vårdpersonal de önskat. Det visar en analys som Vårdföretagarna har gjort av Sveriges Kommuner och Landstings senaste patientenkät.

Hur människor upplever kvaliteten är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i vården. Undersökningen visar hur uppskattade de privatdrivna vårdcentralerna är bland patienter och att de har en självklar plats i vårdsverige, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har analyserat SKLs senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Undersökningen omfattar totalt 1 148 vårdcentraler och har besvarats av 109 065 personer. I Örebro län ingår 29 hälsocentraler i undersökningen varav 4 av dem drivs i privat regi.

vardcentarl-orebro-lan

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login