Länet | Bostadsmarknaden allt hetare, bostadsrätterna i Örebro län upp med 30 % senaste året

Av på 16 april, 2015

Bostadsmarknaden fortsätter att slå rekord och under årets första kvartal har priserna rusat mot nya höjder. Priset på bostadsrätter har stigit med hela 8 procent och villor med 5 procent, bara under de senaste tre månaderna. Inte sedan Mäklarstatistik påbörjade sina mätningar 2004 har prisökningarna varit så stora under det första kvartalet*.

Bara i Örebro Län har det slagits rekord, medelpriset på bostadsrätter per kvm ligger på 19 596 kr kontra villor som ligger på 13 256 kr, ökning är beräknad från ett år och framåt. Procentuellt sett har priserna förändrats under ett år för bostadsrätter med  hela 30 % och för villor med 11 %!

Bostadsmarknaden har under lång tid präglats av fortsatt prisuppgång på både villor, bostadsrätter och fritidshus. Ökningstakten avtog dock de sista månaderna förra året och i december låg priserna i princip stilla. Under årets första kvartal har dock ökningstakten återigen skjutit i höjden. Samtliga län visar på stigande bostadspriser sett till det senaste året. Bostadsrätterna ökar med 14 procent, villorna med 11 procent och fritidshusen med 5 procent.

Många valde att avvakta i det politiska läge som uppstod i slutet av 2014. Nu har vi ett extremt högt tryck och tempo på bostadsmarknaden. Det görs fler affärer än förra året, men som köpare upplever man att det inte finns något att välja på då utbudet dag för dag är rekordlågt, säger Svensk Fastighetsförmedlings VD Johan Engström.

Bostadsrättspriserna upp i hela landet
Under det senaste året har priserna på landets bostadsrätter stigit med hela 14 procent och det är framförallt storstadsregionerna Stockholm och Västra Götalands län som driver prisutvecklingen. Samtidigt är det i mindre län som ökningen varit allra störst. I Örebro och Gävleborgs län har priserna under den senaste tolvmånadersperioden stigit med hela 30 procent.

Göteborg fortsätter att vara den storstad där priserna stiger allra mest. Bara under de tre senaste månaderna har ökningen varit hela 9 procent i stor-Göteborg. I stor-Stockholm är ökningen, under samma tid, 5 procent och i stor-Malmö 3 procent. Däremot är huvudstaden fortsatt överlägsen när det kommer till kvadratmeterpriser. I centrala Stockholm får man nu betala cirka 81 600 kronor per kvadratmeter, 52 500 kronor i centrala Göteborg och 24 100 i centrala Malmö.

Villapriserna fortsätter uppåt
Även priserna på landets villor blir allt högre. Under det senaste året har priserna stigit med i genomsnitt 11 procent. Allra störst är ökningen i Stockholm, Blekinge och Västerbottens län, där priserna har gått upp med hela 15 procent. Stora ökningar, 14 procent, ses även i Norrbotten, Gävleborg och Uppsala län. Under den senaste tremånadersperioden visar samtliga län på prisökningar. Störst är de i Jämtland där priserna stigit med hela 12 procent.

Vi har en underliggande bostadsbrist och rekordlåga räntor, vilket ger en stor efterfrågan på bostadsmarknaden. Till detta har nu kommit en oro för de aviserade amorteringskraven, en oro som driver upp efterfrågan och priserna ytterligare. Vi kommer att få se fortsatt stigande priser och fler prisrekord under våren och sommaren, säger Johan Engström.

*Mätmetoder har under åren förändrats och förbättrats vilket kan påverka siffrorna. Under 2004 och 2006 gjordes inga mätningar. För 2007 saknas det siffror för det första kvartalet.

Så har bostadspriserna förändrats län för län (fallande ordning)

Bostadsrätter

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 1 år

Villor

Prisutveckling 3 månader

Prisutveckling 1 år

Riket

8 %

14 %

Riket

5 %

11 %

Uppsala län

12 %

15 %

Jämtlands län

12 %

6 %

Västra Götalands län

11 %

19 %

Norrbottens län

8 %

14 %

Örebro län

10 %

30 %

Värmlands län

7 %

10 %

Norrbottens län

10 %

12 %

Västra Götalands län

6 %

12 %

Gävleborgs län

10 %

30 %

Östergötlands län

6 %

13 %

Östergötlands län

7 %

22 %

Jönköpings län

6 %

10 %

Dalarnas län

5 %

29 %

Gävleborgs län

5 %

14 %

Stockholms län

5 %

14 %

Stockholms län

5 %

15 %

Västmanlands län

4 %

8 %

Västmanlands län

5 %

12 %

Skåne län

4 %

8 %

Uppsala län

5 %

14 %

Jönköpings län

3 %

9 %

Örebro län

5 %

11 %

Västernorrlands län

2 %

7 %

Hallands län

5 %

12 %

Kalmar län

2 %

6 %

Södermanlands län

5 %

11 %

Jämtlands län

2 %

23 %

Kronobergs län

5 %

11 %

Hallands län

1 %

17 %

Dalarnas län

4 %

11 %

Västerbottens län

1 %

15 %

Gotlands län

4 %

7 %

Värmlands län

± 0 %

± 0 %

Västernorrlands län

4 %

9 %

Kronobergs län

– 1 %

18 %

Blekinge län

4 %

15 %

Blekinge län

– 1 %

9 %

Skåne län

2 %

7 %

Gotlands län

– 6 %

25 %

Västerbottens län

2 %

15 %

Södermanlands län

– 12 %

9 %

Kalmar län

1 %

2 %

Så högt är bostadspriset per kvadratmeter län för län (fallande ordning)

Bostadsrätter

Medelpris (kr/kvm)*

Villor

Medelpris (kr/kvm)*

Riket

33 381 kr

Riket

20 595 kr

Stockholms län

48 842 kr

Stockholms län

36 825 kr

Uppsala län

33 160 kr

Uppsala län

23 012 kr

Västra Götalands län

29 206 kr

Hallands län

22 158 kr

Hallands län

22 407 kr

Västra Götalands län

21 991 kr

Gotlands län

22 253 kr

Östergötlands län

18 413 kr

Jämtlands län

20 106 kr

Skåne län

18 138 kr

Örebro län

19 596 kr

Gotlands län

16 727 kr

Östergötlands län

19 495 kr

Södermanlands län

16 549 kr

Västerbottens län

19 249 kr

Västmanlands län

15 785 kr

Skåne län

18 419 kr

Jämtlands län

15 183 kr

Kronobergs län

17 334 kr

Västerbottens län

14 691 kr

Norrbottens län

15 813 kr

Örebro län

13 256 kr

Jönköpings län

15 542 kr

Jönköpings län

12 634 kr

Västmanlands län

14 626 kr

Kronobergs län

12 426 kr

Södermanlands län

13 903 kr

Dalarnas län

12 380 kr

Värmlands län

13 362 kr

Blekinge län

12 001 kr

Gävleborgs län

13 300 kr

Norrbottens län

11 751 kr

Dalarnas län

12 720 kr

Kalmar län

11 651 kr

Kalmar län

12 574 kr

Gävleborgs län

11 545 kr

Blekinge län

10 853 kr

Värmlands län

11 134 kr

Västernorrlands län

9 722 kr

Västernorrlands län

9 960 kr

* Medelpriset per kvadratmeter är beräknat på överlåtelser gjorda under januari 2015 till och med mars 2015.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in