Länet – Europasamverkan ska stärka Örebroregionens industri

By on 28 oktober, 2016

Region Örebro län vill i samverkan med andra europeiska regioner arbeta för att stärka Europas industri och EU:s konkurrenskraft. Det står klart sedan nämnden för regional tillväxt ställt sig positiv till att Region Örebro län ansluter sig till Vanguardinitiativet.

I Vanguardinitiativet ingår ett 30-tal högteknologiska europeiska regioner, och syftet med initiativet är att gemensamt arbeta för att utveckla Europas industri. Grundtanken är att nätverket ska dra nytta av de medverkande regionernas olika spetskompetenser för att på så sätt åstadkomma innovationer och nya produkter.

Örebroregionens ställning stärks

Genom att samverka med andra kan vi i Örebroregionen stärka vår ställning på området industrialisering. Det handlar till exempel om gemensamma investeringar, projekt och innovationer, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Vanguardinitiativet startades år 2013. Inom ramen för initiativet samverkar politiska företrädare, tjänstemän och experter från de deltagande regionerna för att tillsammans starta och driva projekt samtidigt som de försöker påverka Europas industripolicy.

Värdefulla kontakter

Region Örebro län har genom Alfred Nobel Science Park tidigare deltagit i vissa aktiviteter inom pilotprojektet för 3D-printing som drivs inom Vanguardinitiativet.

Vår medverkan har bidragit till värdefulla industri- och forskningskontakter samt möjligheter till kunskapsutveckling tillsammans med de europeiska regioner som är ledande inom detta område. Nu är vi redo att gå in som fullvärdiga medlemmar för att i ännu större omfattning kunna dra nytta av nätverkets arbete, säger Irén Lejegren.

Ett utökat åtagande ligger väl i linje med både Region Örebro läns kommande innovationsstrategi och regeringens nyindustrialiseringsstrategi, säger Irén Lejegren.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login