Länet | Fler kan läsa in gymnasiebehörighet på Kävesta folkhögskola

By on 10 november, 2015

Ungefär en tredjedel av länets gymnasieelever avslutade sina studier utan behörigheter för högskolestudier läsåret 2013 – 2014. Allmän linje på folkhögskola är ett sätt att läsa in behörigheterna. Nu utökas dessa platser till våren på Kävesta folkhögskola. Sista ansökningsdag är 15 november.

Allmän linje stärker regionens kompetensförsörjning
Sedan 2013 har andelen avgångsstudenter utan grundläggande behörigheter ökat, både regionalt och nationellt. Ungdomar som inte är färdiga med gymnasiet är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken.

Allmän linje är viktig för regionens kompetensförsörjning. Här kan man stärka sig själv tillsammans med andra och skapa egna möjligheter för vidare studier eller arbete, menar Elisabeth Rosander, rektor på Kävesta folkhögskola.

20 extra platser på Kävesta folkhögskola 2016
Regeringen har budgeterat för 2000 extra platser till allmän linje på folkhögskola under 2016. Kävesta folkhögskola hoppas kunna ta emot cirka 20 extra deltagare under året.

Vi önskar att vi kunde erbjuda fler extra platser. Vi begränsas av att våra lokaler redan utnyttjas maximalt. Folkhögskolans pedagogik bygger på mindre klasser och en studiemiljö som passar många olika behov, förklarar Elisabeth Rosander.

”Här får jag själv berätta hur jag fungerar”
Oskar Eksell har studerat på Kävesta sedan 2014 och är ordförande för allmänna linjens råd. Han berättar om varför han inte fullföljde gymnasiet:

Gymnasiet upplevde jag som väldigt inriktat på resultat och prov. Jag kände inte att jag kunde påverka mina studier. Visst försökte lärarna hjälpa till, men det gick inte in hos mig, jag var trött.

Efter att Oskar hoppat av låg det något oavslutat i ryggsäcken. Han sökte till Kävesta med känslan av att det var en andra chans att gå vidare med studierna.

Oskar fortsätter:
När jag fick antagningsbeskeded började jag gråta. Jag är mycket mer motiverad nu när jag har fått välja själv. Kontakten med både klasskamrater och lärare är viktig och jag trivs här. Pedagogerna på Kävesta skapar sammanhang mellan olika ämnen och bryr sig om att studierna ska passa alla. Tidigare i skolan hade jag en ”vi-och-dom”-relation till lärarna. Dom skulle alltid veta bäst. Här får jag möjlighet att själv berätta hur jag fungerar.

Sista ansökningsdag till allmän linje på Kävesta är 15 november, utbildningen startar 7 januari 2016.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login