Länet | Fler solelanläggningar i Örebroregionen levererar el till elnätet

Av på 5 maj, 2015

Totalt finns nu 130 solelanläggningar i Örebroregionen som är anslutna till elnätet. Tillsammans levererar de en effekt strax över 900 kW solel per år vilket motsvarar hushållsel för 200 hushåll per år. Det visar en sammanställning som Region Örebro län låtit göra.

Nätanslutna solanläggningar finns nu i varje kommun i Örebroregionen. Flest finns i Örebro kommun, 54 stycken, följt av Lekebergs kommun som har 17 stycken. Anläggningarna i Örebro ger tillsammans 469 kW och anläggningarna i Lekeberg 121 kW.

Nätansluten solel per kommun:

Kommun

Antal anläggningar

Total effekt (kW)

Örebro

54

469

Lekeberg

17

121

Askersund

11

59

Lindesberg

9

64

Kumla

9

30

Hallsberg

8

52

Degerfors

6

47

Hällefors

6

46

Laxå

4

30

Nora

3

21

Ljusnarsberg

2

15

Karlskoga

1

8

– Den nätanslutna solelutvecklingen i regionen har skett närmast explosionsartat. För fem år sedan fanns knappt begreppet hos oss. Förra året (2014) levererades 960kW från våra solelanläggningar till elnätet, det är 290 kilowatt mer eller drygt 40 procent mer än 2013, säger Dag Lundblad, utvecklingsledare Region Örebro län.

Enligt nationella sammanställningar så fanns det 17, 9 MW solel anslutet till elnätet i Sverige (december 2013). Då stod Örebroregionen för nästan fyra procent av den svenska marknaden.

Sammanställningen bygger på de uppgifter som solelanläggningarna måste anmäla till elnätsföretagen. Dessa uppgifter är dock inte fullständiga. Sammanställningen bygger därför till viss del på antaganden. Förutom de anläggningar som är kopplade till elnätet finns det privata solelanläggningar som inte är kopplade till elnätet.

Just nu pågår Soldagarna i Örebroregionen. Soldagarna är den del av den europeiska kampanjen European Solar Days som sedan 2002 samlat solaktiviteter över hela Europa för att öka kunskapen som solenergins möjligheter.

Fullständigt program för Soldagarna i Örebroregionen och information om solenergi finns på www.regionorebrolan.se/soldagarna

Att öka andelen förnyelsebar energi är en viktig del i det regionala energi- och klimatprogrammet. Målet är att förnybar energi som till exempel som ska vara minst 60 procent av den totala energianvändningen i Örebro län. Det nationella målet är 50 procent. Detta mål har regionen redan uppnått.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in