Länet | Folkhögskolekurs förbereds för Sundbyviks elever

By on 2 juni, 2015

Regionstyrelsen väntas den 9 juni ta det formella beslutet som innebär att Fellingsbro folkhögskola startar och ansvarar för att driva kursverksamhet för personer med förvärvad hjärnskada i Örebro.

Sedan Stiftelsen Valjeviken den 26 april meddelade sitt beslut att lägga ner kursen för hjärnskadade vid Sundbyvik har Region Örebro län planerat för att starta en kurs för den här gruppen. Planering av såväl lokaler som kursinnehåll har skett, och sker fortsatt, i bred samverkan med funktionshinderföreningarna, rådet för funktionshinderfrågors tillgänglighetsgrupp samt rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Tar tillbaka ansvaret för kursen
Jag beklagar att Valjeviken med så kort varsel slutligen bestämt sig för att lägga ner kursen vid Sundbyvik, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Vi tar nu tillbaka ansvaret för en kurs som vi en gång startat. Inom Region Örebro län pågår nu ett intensivt planeringsarbete, och jag är säker på att vi kommer att kunna bedriva en kurs med hög kvalitet och med god samverkan med det övriga samhället. Lärare från Fellingsbro folkhögskola för nu en dialog med eleverna på Sundbyvik inför höstens tillfälliga verksamhet och kursstarten nästa vår.

Närhet till allmänna kommunikationer

Målsättningen är kursstart i januari 2016. Kursen kommer att förläggas till nya och anpassade lokaler på Klerkgatan i Örebro där Fellingsbro folkhögskola också bedriver tolkutbildning. Fördelar med lokaliseringen är dels närhet till allmänna kommunikationsmedel och dels möjligheten till sjukgymnastisk behandling och träning genom att även Örebro Rehabcenter finns i samma lokaler. Under mellanperioden, d.v.s. höstterminen 2015, kommer elevgruppen att hållas ihop genom att undervisning/aktiviteter erbjuds två-tre halvdagar per vecka i Föreningarnas hus, Örebro.

Långsiktig och trygg lösning

Det är viktigt att vi nu skapar en långsiktig och trygg lösning, säger Rickard Simonsson, regiondirektör. På Fellingsbro folkhögskola finns stor kompetens och engagemang för att kunna bedriva en bra och meningsfull kurs för kursens målgrupp. 

Investeringsutgiften för lokalerna i Örebro beräknas till cirka tre miljoner kronor samt 300 000 kronor för möbler och utrustning. Finansiering av verksamheten för 2016 föreslås inarbetas i fullmäktiges verksamhetsplan med budget, motsvarande 2,4 miljoner kronor. På sikt väntas Fellingsbro folkhögskola kunna få del av statsbidrag för kursverksamheten.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login