Länet | Förstärkt busstrafik i västra länsdelen

Av på 27 februari, 2015

Busstrafiken i västra länsdelen ska förstärkas och förändringen planeras träda i kraft i augusti 2016. Främst handlar det om att stärka trafiken med express- och regionbussar, men också att ställa om många befintliga skolskjutsar till regional kollektivtrafik.

De kommuner som främst omfattas är Degerfors, Karlskoga, Lekeberg samt den västra delen av Örebro kommun. Även kommunerna Nora, Hällefors, Kumla samt Laxå berörs, dock i mindre omfattning.

För att kunna genomföra förändringen har Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad beslutat att fastställa så kallad allmän trafikplikt* i västra länsdelen från augusti 2016.

Kollektivtrafik är en viktig del av den regionala utvecklingen som påverkar människors val av arbete, boende, utbildning och fritid. Därför är det viktigt att det finns stabila och långsiktiga lösningar, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Beslutet innebär att vi från augusti 2016 ökar den kollektiva trafiken kraftigt, med ungefär 60 procent i västra länsdelen. Det betyder bland annat att det i rusningstrafik kommer att gå en buss var femtonde minut mellan Karlskoga och Degerfors och en buss var sjunde minut mellan Karlskoga och Örebro. Skolskjutsarna kommer också att kunna integreras mer i kollektivtrafiken. Det innebär att också andra resenärer än skolbarn får tillgång till mycket bättre förbindelser. Även helt nya linjer, som Nora – Karlskoga, etableras genom den nya modellen.

Beslutet i nämnden är ett led i arbetet med att nå de mål som finns i trafikförsörjningsprogrammet, den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och flera miljömål.

*Begreppet allmän trafikplikt innebär att Region Örebro län, genom att besluta om allmän Trafikplikt, också tar ett ansvar gentemot länets invånare att tillhandahålla den beslutade trafiken.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in