Länet | Ge möjlighet till rehabilitering och bassängträning vid Djupadalsbadet i Kumla

By on 17 juni, 2016

Patienter har reagerat starkt på de minskade tiderna för bassängträning vid USÖ. Med rätta. Många har stort behov av denna träning och rehabilitering för att kunna fungera i vardagen. Ofta leder en minskad träning till ökade behov av vård, sjukskrivning och medicinering.

Företrädare för patientföreningar framför också ofta att det är svårt att få tider och att det är långa köer till de bassänger som används i Örebro idag. För den som bor i Kumla eller i närheten kan Djupadalsbadet vara ett bra alternativ till Örebro för rehabilitering eller träning.

Ett ytterligare alternativ kan vara att förbättra möjligheterna att hålla bassängerna vid USÖ rena. Idag har inga andra alternativ presenterats utöver att minska bassängtiderna radikalt.

För drygt två år sedan ställde Liberalerna frågan i fullmäktige angående att erbjuda patienter bassängträning i Djupadalsbadet i Kumla. Då var svaret att det inte fanns något behov av rehabtider i bassängen i Kumla. Nu har förutsättningarna förändrats. Bassängen vid USÖ kommer efter sommaren bara kunna ta emot hälften så många patienter. Till det kommer också att dåvarande Landstinget för ett år sedan avslutade sin samverkan med Stiftelsen Valjeviken vid Sundbyvik, vilket i sin tur innebar att den bassängträningen som var kopplad till deras verksamhet för hjärnskadade lades ner.

I Kumla finns sedan några år ett nytt kommunalt bad. Badet är särskilt byggt med hänsyn till den som behöver rehabilitering i tex varm bassäng. Där finns särskilda omklädningsrum för den som behöver större svängrum. Det finns också tillgång till vissa hjälpmedel som t ex hiss för att kunna ta sig ner i den varma bassängen.

Idag finns dock ingen samverkan mellan Region Örebro län och Kumla kommun/Djupadalsbadet varför varje person själv eller genom sin organisation måste stå för kostnader för träning och rehabilitering i Djupadalsbadet.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login