Länet | Granskning av legitimationer i hälso- och sjukvården

By on 16 augusti, 2016

En omfattande granskning har genomförts i Region Örebro län för att kontrollera om medarbetare som jobbar inom vårdyrken som kräver legitimation också har sådan.

Totalt rör det sig om legitimationerna för cirka 7 000 medarbetare som gåtts igenom. I efterkontrollen har det visat sig att sju personer, sex sjuksköterskor och en läkare, inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen saknar legitimation. Det handlar framförallt om medarbetare som av olika anledningar inte begärt ut sin legitimation från Socialstyrelsen efter genomförd utbildning. I nuläget framkommer inga brister i medarbetarnas kompetens. Dessa sju medarbetare har dock, under den tid utredning pågår, inga självständiga arbetsuppgifter som kräver legitimation.

Det är den enskilde medarbetaren som är ansvarig för att ansöka och ha en giltig legitimation när man söker ett legitimationspliktigt yrke inom vården. Arbetsgivarens ansvar är att efterfråga och kontrollera att en person har legitimation, innan den anställs inom yrken som har legitimationskrav.

Förstärkt kontroll och säkrare rutiner
Granskningen har lett till att nuvarande rutiner setts över och säkerställts inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det innebär en ytterligare förstärkning av legitimationskontroll i samband med all rekrytering samt en månatlig genomgång och uppföljning av samtliga yrkeskategorier i hälso- och sjukvården som har legitimationskrav.

Kontroll av legitimation är en mycket viktig fråga. Det är bara att konstatera att den här omfattande granskningen identifierat brister i våra befintliga rutiner, säger Åsa Thor Gustafsson, HR-chef i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vi har nu uppdaterat och säkerställt rutinerna med en förstärkt kontroll av legitimationer, både i samband med rekrytering och under pågående anställning.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login