Länet | Hälsa och miljö i fokus på Arbets- och miljömedicins konferens

By on 11 april, 2016
  • Hur drabbas våra barn av kemi- och plastindustrins experiment med vår miljö?
  • Hur hanterar vi mobbning och kränkande särbehandling i arbetsmiljön?
  • Hur kan organisationer och företag använda den nya föreskriften (AFS 2015:4) för att komma tillrätta med den ökande arbetsrelaterade psykosociala ohälsan?
  • Hur är säkerhetskulturen när det gäller elolycksfall?
  • Hur bygger vi en hållbar stad som tar hänsyn till vuxnas och barns behov av grönytor?
  • Hur exponerade är våra förskolebarn av buller i inomhusmiljön?

Sambandet mellan hälsa och miljö är något som angår oss alla. Hur har vi det på arbetet, hemma och i den yttre miljön? På Arbets- och miljömedicin i Örebro är det vårt ständiga fokus.

Många yrkesgrupper samlas
Den 13–15 april firar vi 50 år med att arrangera de arbets- och miljömedicinska utbildningsdagarna på Conventum i Örebro. Till årets konferens kommer cirka 380 deltagare, varav uppåt 100 personer kommer föreläsa i ett brett program. Allt från hormonstörande ämnen och laboratoriefrågor till förtätningar av städer, stadsodlingar och nya kommunikationskanaler för att nå ut med forskningen kommer diskuteras.

Bland de yrkesgrupper som deltar finns bland annat yrkes- och miljöhygieniker, läkare, biomedicinska analytiker, miljö- och företagssköterskor, psykologer, ergonomer, forskare och kommunikatörer.

Årlig konferens i branschen
Varje år samlas landets arbets- och miljömedicinska kliniker och företagshälsovård för att få inspiration och kraft att arbeta vidare med organisationer, företag och anställda.

Arbets- och miljömedicin i Örebro är ett samarbete mellan Region Örebro län och landstingen i Sörmland, Värmland och Västmanland. Vi finns i Örebro men vårt uppdrag är att arbeta för en god hälsa i en bra miljö i alla fyra länen.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login