Länet | Hjärnskadades rehabilteringsmöjligheter hotade av nedskärningar när regionen tar över

Av på 14 juni, 2015

Personer med hjärnskador riskerar att få en kraftigt försämrad rehabilitering när Region Örebro avslutar samarbetet med Stiftelsen Valjevikens folkhögskoleverksamhet vid Sundbyvik och samtidigt skär ner på resurserna. Den politiska majoritetens argument har växlat mellan att man inte kan anlita en enskild utbildningsgivare till att regionen kan bedriva bättre verksamhet själva. 

Att majoriteten anser att kvalitén blir bättre genom att halvera antalet platser och ta bort tillgången till rehabiliteringsbassäng, sjukgymnast och arbetsterapeut visar brist på respekt och förståelse för hjänskadades behov av en sån här verksamhet, säger Anna Ågerfalk (FP), oppositionsråd i Region Örebro.

Folkpartiet har förslagit flera åtgärder för att i samverkan med Stiftelsen Valjeviken fortsätta att utveckla rehabiliteringsmöjligheterna vid Sundbyvik. Rehabilteringsmöjligheter som Region Örebro län saknar för de patienter som nu är aktuella för Stiftelsen Valjevikens verksamhet. Den verksamhet som presenterats som ersättning  innehåller ingen fysisk rehabilitering för hjärnskadade.

Man har varken analyserat vad det här beslutet får för konsekvenser  för för eleverna eller avsatt pengar till rehabilitering för personer med hjärnskador, fortsätter Ågerfalk. 

Under hösten kommer de ca 10 elever som finns kvar från vårterminen att tvingas göra paus i sina studier och erbjuds endast tre timmars dagverksamhet tre dagar i veckan. Den folkhögskolekurs som planeras till vårterminen 2016 innebär en halvering av kursplatser jämfört med senare års behov. De ekonomiska konsekvenserna innebär också att Regionen tar på sig ökade kostnader på upp till 3 miljoner kronor per år för en verksamhet som saknar flera viktiga inslag i relation till den verksamhet som funnits vid Sundbyvik. Utöver det krävs investeringar på 3 miljoner för att överhuvudtaget kunna starta verksamheten i nya lokaler.

Socialdemokraternas ide om att inga verksamheter i Örebro län ska bedrivas i privat regi går före invånarnas bästa och leder till kraftiga försämringar inom vården med ökade kostnader som följd, säger Anna Ågerfalk (FP), oppositionsråd Region Örebro län.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in