Länet | Höjt resultat för regionens kommuner i servicemätning

Av på 8 september, 2015

Företagen ger regionens kommuner gott betyg gällande myndighetsutövning och service i nationell jämförelse. Laxå rankas som näst bäst av de 193 kommuner som ingår i mätningen. Örebro står för den största förbättringen bland större städer och klättrar 132 placeringar i rankingen.

Serviceundersökningen genomförs vartannat år i 193 av Sveriges kommuner och mäter kvaliteten i kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företag som har haft kontakt med kommunerna under 2014 har svarat på frågor om bl.a. bemötande, handläggningstider och tillgänglighet i ärenden som gäller miljötillsyn, brandtillsyn, markupplåtelse, bygglov och serveringstillstånd. Mätningen och jämförelsen görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg. Alla kommuner i Örebro län har inte valt att delta i mätningen.

Laxå kommun, med nöjdkundindex (NKI) 82, har näst bäst resultat av de undersökta kommunerna, och det är inget som har kommit av sig själv:

Det här känns jättebra! Det är viktigt för oss att företagen tycker att vi fungerar bra så att de trivs och vill växa hos oss. Vi har därför arbetat med att förbättra vår service i flera år. Idag ingår diskussionen om servicegraden som en naturlig del för alla inom kommunen som har kontakter med företag, säger Mats Fransson, utvecklingschef på Laxå kommun.

Örebro kommun står för den största förbättringen i regionen. Med ett NKI på 73 klättrar Örebro 132 placeringar jämfört med förra mätningen 2013 och placerar sig högst bland jämförbara större kommuner.

Det är verkligen kul att se att vårt gemensamma arbete ger resultat och att vårt nya arbetssätt att lyssna, förbättra och återkoppla ger effekt. Att erbjuda näringslivet god, kommunal service är ett grunduppdrag, som jag ser det, och något som vi samarbetar om för att hela tiden förbättra, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör på Örebro kommun.

Läs mer om Örebros resultat >>

Tillväxt tillsammans

Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor, ett samarbete mellan 11 av länets 12 kommuner. Resultatet för kommunerna inom Business Region Örebro:

Kommun

Ranking 2015

NKI 2015

Förändrad ranking

Laxå

2

82

3

Askersund

28

73

-14

Hallsberg

32

73

17

Örebro

35

73

132

Lekeberg

58

71

-35

Ljusnarsberg

95

68

-27

Nora

102

68

80

Lindesberg

167

63

12

Hällefors, Karlskoga och Kumla deltog inte i mätningen 2015.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in