Länet | I hälften av kommunerna i Örebro län lär sig asylsökande svenska genom studieförbunden

By on 16 november, 2015

En ny undersökning visar att 39 000 asylsökande deltar i de 10 studieförbundens studiecirklar i svenska och om det svenska samhället under hösten 2015. I Örebro län bedrivs verksamheten i 6 av 12 kommuner.

 – Det är tack vare en våg av engagemang för att hjälpa människor som söker skydd i Sverige som studieförbunden når så pass många, säger David Samuelsson generalsekreterare för Folkbildningsförbundet. Att studieförbunden på bara ett par månader byggt upp verksamhet för asylsökande i 166 av landets kommuner är ett konkret kvitto på studieförbundens samhällsbetydelse.

På två och en halv månad har studieförbunden byggt upp verksamhet för asylsökande i alla Sveriges regioner och i hela 166 kommuner från Övertorneå i norr till Tomelilla i söder. Det är ett bevis på att studieförbunden har förmåga att nå många människor och skapa engagemang. Studieförbunden visar också på en kapacitet och effektivitet i att med små resurser åstadkomma stora och viktiga resultat.

För de 30 miljoner kronor som anslogs i vårpropositionen bedömer studieförbunden att 39 000 personer kommer delta i verksamheten innan årsskiftet.

Vi möter ett enormt engagemang inom studieförbunden och från nya människor som söker sig dit för att ställa upp som cirkelledare, säger David Samuelsson.

Fakta om undersökningen
Denna undersökning bygger på uppgifter som Folkbildningsförbundet har samlat in från samtliga 10 studieförbund: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan. Uppgifterna är insamlade den 2 november 2015 och avser verksamhet för asylsökande till och med den 31 oktober. Undersökning är alltså genomförd innan beskedet att regeringen anslår nya pengar i sin ändringsbudget för 2015.

Undersökningen visar att till den 31 oktober har studieförbunden nått omkring 26 000 deltagare inom ramen för verksamheten med asylsökande. Till årsskiftet beräknar studieförbunden att de kommer nå 39 000 deltagare i verksamheten med asylsökande, baserat på tidigare anslag på 30 miljoner kronor, vilket är nära dubbelt så många som studieförbunden fick resurser för.

 

Till 31 oktober 2015

Beräknat till 31 december 2015

Antal deltagare

25 932

38 798

Undersökningen visar även att Studieförbunden arrangerar verksamhet för asylsökande i alla Sveriges regioner och i 166 av landets kommuner.

Om studieförbundens verksamhet för asylsökande
Sedan den 15 augusti 2015 genomför studieförbunden, på uppdrag från regeringen, särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och personer som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden. Regeringen har i vårpropositionen tillfört 30 miljoner kronor för att studieförbunden ska ha verksamhet för 20 000 asylsökande för att stärka kunskaper deras i svenska språket och om samhället. I ändringsbudget för 2015 som kom 12 november föreslår regeringen att ytterligare 75 miljoner ska gå till studieförbundens arbete med nyanländas etablering.

Det svenska språket används som grund och utgångspunkt i samtliga verksamheter även om de genomförs på olika sätt i praktiska studiecirklar om exempelvis matlagning, stickning, musik och keramik. Flertalet cirklar genomförs med fokus på vardagliga samhällsfrågor för att lära känna Sverige och få samhällsintroduktion. Teori blandas med praktik där samverkan med olika samhällsaktörer och funktioner erbjuds för att få inblick i exempelvis barnomsorg, sjukvård, myndigheter och andra institutioners roll i samhället. Deltagare kan också få besöka olika institutioner, organisationer och platser som är viktiga för nyanlända att känna till.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login