Länet | Klimatet hetare nyhet i Örebro

By on 4 juli, 2016

Det varmare klimatet har blivit en hetare lokalnyhet, inte minst i Örebro. Under 2015 publicerades exakt 1 000 tidningsartiklar om ämnet i länet, en kraftig ökning från året innan. Det visar en ny rapport som presenteras av Vi-skogen i Almedalen i dag.

Rapporten ”Varmare klimat – iskall nyhet?” görs för andra året och bygger på en Retriever-analys av 250 000 artiklar om klimatförändringarna. Totalt publicerades hela 1 000 artiklar om ämnet i Örebro län under 2015, det är 335 artiklar fler än året innan och motsvarar en ökning med 51 procent.

Vi-skogens rapport visar att svenska lokaltidningar generellt bevakar klimatfrågan mer ambitiöst. Mediebilden är inte att något måste göras, utan vem som bör göra något och vad som måste göras. Klimateffekter som upplevs ha en tydlig lokal påverkan får störst genomslag. Lokalpolitiker debatterar nu i större utsträckning konkreta åtgärder för att till exempel hantera höjda havsnivåer och privatpersoner kommer till tals i insändare och enkäter.

Klimatet är vår tids viktigaste fråga och det är positivt att den börjar få större utrymme i den lokala mediebevakningen. Antalet tidningsartiklar är en indikation på hur levande diskussionen är i län som Örebro. Förhoppningen är att rapporteringen också får effekt på hur kommuner, företag och medborgare agerar för att bidra till en mer hållbar värld, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.

Fler resultat från Vi-skogens rapport ”Varmare klimat – iskall nyhet?”:
Under 2015 ökade antalet artiklar i svensk press om klimatförändringarna med 40 procent jämfört med året innan. Rapporteringen tangerar nästan toppnoteringarna under slutet av 00-talet.

Många människor i Afrika vittnar redan om att de drabbas av klimatförändringarna. Under 2015 nämns Afrika dock bara i fyra procent, 1 157 artiklar, av publiciteten.

Rapporteringen om isbjörnar i samband med klimatfrågan ökade markant, från 210 artiklar 2014 till 615 artiklar 2015.

Klimatrapporteringen präglas av politiker, åtta av de tio mest omskrivna var politiker under 2015. Det är dock regeringspolitikerna som dominerar. Åsa Romson omnämndes klart mest.

Totalt sett ökar antalet delningar av klimatartiklar i sociala medier under 2015. Utmärkande är att artiklar om ökande köttkonsumtion och politikers snedsteg och ordval väcker starkt engagemang.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login