Länet | Kommission för jämlik hälsa tillsätts

Av på 27 maj, 2015

En kommission för jämlik hälsa i Örebro län ska tillsättas. Det föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar. Kommissionen ska påvisa och föreslå åtgärder för att minska framtida systematisk ojämlikhet i hälsa hos befolkningen. Angreppssättet ska vara långsiktigt och organisationsövergripande.

– Hälsa måste ses ur ett helhetsperspektiv och Region Örebro län har ett grundläggande uppdrag att bidra till en god hälsa i hela befolkningen, säger Jihad Menhem (V), ordförande i beredningen för folkhälsa. Uppdraget handlar om att motverka de negativa hälsoeffekterna av samhällets utveckling och att ta vara på de positiva. I kommissionens arbete ska vi identifiera oacceptabla förhållanden och bidra med kunskap, vägledning och åtgärder för att minska skillnaderna i hälsa i länet.

God hälsa men ojämlikt fördelad
Hälsan i Örebro län är generellt god men de sociala skillnaderna i hälsa är fortfarande stora och tydliga. Detta beror såväl på skillnader i levnadsvillkor som på strukturella faktorer, till exempel sociala och ekonomiska villkor. Tydliga exempel är skillnaden i upplevd hälsa mellan personer med kort respektive lång utbildning och personer med funktionsnedsättningar med icke funktionsnedsatta. Andra faktorer som kön, etnicitet och sexuell läggning spelar också en stor roll i upplevd hälsa.

Viktigt med lokalt engagemang
För att skapa lokalt engagemang och delaktighet krävs ett aktivt samarbete med länets kommuner, statliga myndigheters regionala verksamheter, Örebro Universitet, det civila samhället och näringslivet omkring de lokala förutsättningarna.

Regionstyrelsens förslag är att beredningen för folkhälsa får fullmäktiges uppdrag att påbörja arbetet med en kommission för jämlik hälsa. Slutrapportering ska ske under hösten 2017.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in