Länet | Kraftig ökning av tågresorna i länet

By on 27 februari, 2015

Satsningen på tågförbindelserna inom länet ger resultat. Region Örebro län har de senaste åren medvetet satsat på att förstärka tågtrafiken både inom länet och till våra grannlän. Det har resenärerna upptäckt och antalet resande ökar på alla stationer utom Hallsberg, enligt statistik från Tåg i Bergslagen.

Vi är mycket glada över att länsborna hittar till de nya tågavgångarna, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd, Region Örebro län. Den största ökningen är i norra länsdelen med nästan 100 000 fler på- och avstigningar i Lindesberg. Det är en ökning med 74 procent från 2009 till 2013 och ökningen fortsätter 2014.

Även de mindre stationerna i norra länsdelen har en mycket positiv utveckling. Frövi +20 procent, Storå + 88 procent, Kopparberg + 50 procent och Ställdalen +30 procent. Det innebär att även Kopparberg har över 130 000 på- och avstigningar under förra året.

Men också människor i södra länet har hittat de nya tågen. Kumla har nu över 310 000 på- och avstigningar utan att räkna in alla som åker SJ, Värmlandstrafiken eller Västtåg. I Laxå ökade resandet med 48 procent, också exklusive de andra tågoperatörerna.

Vi fortsätter satsningen på bättre kollektivtrafik även utanför tågstråken, säger Anders Ceder (S), regionråd. Bättre trafik ger fler resenärer. Det gynnar inte bara den enskilda resenären utan också företag som vill hitta arbetskraft samt vår gemensamma miljö. En ökad tågtrafik minskar också trycket på bilvägarna. Risken att skadas i trafikolyckor är också mycket större på bilvägarna än på tåget.

Fakta: Länets järnvägar trafikeras av flera olika bolag när det gäller sträckorna Örebro-Kumla-Hallsberg-Laxå-Degerfors. I norra delen är det bara ett bolag Tåg i Bergslagen som kör tågen på uppdrag av Region Örebro län. I den här mätningen handlar det bara om de tåg som körs av Tåg i Bergslagen, inga andra operatörer. Det finns också en begränsad trafik Ställdalen-Hällefors-Grythyttan där det inte finns tillgång till siffor.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login