Länet | Länstrafiken i säkrar kommunikationen i RAKEL med lösningar från Celab

Av på 1 oktober, 2015

Pålitlig kommunikation mellan bussar och trafikledning är väsentlig för såväl passagerarnas som förarnas säkerhet. Därför vill Länstrafiken nu ansluta sig till RAKEL, samtidigt som man vill effektivisera vardags-kommunikationen för att på sikt också möjliggöra en ökad servicenivå.

I dagsläget varierar kommunikationsvägarna inom Länstrafiken beroende på ort. Stadstrafiken i Örebro utnyttjar ett föråldrat komradiosystem medan trafiken i övriga länet förlitar sig på kommersiella mobilnät. En anslutning till Rakel skulle bidra med bättre krisberedskap, ökad trygghet för passagerare och förare och en smidigare kommunikation i vardagen. Region Örebro Län har därför låtit upphandla en RAKEL-baserad lösning. En upphandling som ledde till att Celab Communications AB tilldelades avtalet.

Under vintern kommer Länstrafikens 260 bussar att utrustas med fordonsburna RAKEL-terminaler från Motorola Solutions. Tillsammans med RAKEL-nätets utbyggnad kommer terminalerna tillhandahålla en fullgod radiotäckning över hela trafikområdet. Den digitala teknologin kommer dessutom att ge både bättre samtalskvalitet och betydande säkerhetsförbättringar, som dedikerad larmfunktion och positioneringsmöjligheter.

Samtidigt kommer regionens trafikledningscentraler att uppgraderas med operatörsplattformen Celab Operator Platform för att underlätta och förbättra styrning av trafiken. Exempelvis kommer operatörerna nu kunna ha översikt över fordonsparken på kartan i datorn och ta emot larm från förare.

Avtalet som undertecknades i september omfattar också flertalet handburna Rakelmobiler och utbildning av personal samt projektledning och installation.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in