Länet | Nätverket Lindekultur medarrangör av Lindessjön Runt Dagen 2016

Av på 13 januari, 2016

Lindesbergs Rotaryklubb satte många i rörelse runt Lindessjön i maj 2015 – och det blev en stor succé. Nu gör Rotary det igen onsdagen 11 maj 2016 – nu som Lindessjön Runt Dagen med stöd av flera medarrangörer. Däribland Nätverket Lindekultur som nu bjuder in alla kulturella och kreativa verksamheter i Lindesberg att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former.

Lindessjön Runt Dagen 2016 arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb tillsammans med Lindesbergs kommun, Region Örebro län, Företagarna, Linde City, Lions, Lindeskolans Idrottscollege, Nätverket Lindekultur och Friluftsfrämjandet.

Genom denna breda samverkan mellan offentligheten, näringsliv, handel och föreningsliv inom bland annat idrott, kultur och natur är syftet att tillsammans bidra till att vidareutveckla vandringsleden Lindessjön Runt som en tillgång för invånarna i kommunen och en attraktion för besökare till Lindesberg – Bergslagens själ.

Under Lindessjön Runt Dagen 11 maj 2016 kommer två nya aktivitetsstationer efter leden att invigas – ett utegym vid Lindesbergs Arena och en utomhusscen vid Torphyttebäcken. Samtidigt har Lindessjön Runt Dagen 2016 som mål att genom bidrag från utställare och deltagare samla in minst 100.000 kronor till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden genom att finansiera en naturlekplats med hinderbana på Parkudden.

Lindessjön Runt Dagen 2016 har samma syften som 2015:

  • Att sätta lindesbergare och andra i rörelse genom att under trivsamma former ta sig runt och upptäcka Lindessjön Runt-leden – en vandringsled på cirka sju kilometer runt Lindessjön.
  • Att erbjuda företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter som håller Lindesberg i rörelse möjligheten att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former.
  • Att genom utställarnas sponsorsbidrag ge ekonomiskt stöd till något som bidrar till att hålla Lindesberg i rörelse. I år är målet att samla in minst 100.000 kronor till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden genom att finansiera en naturlekplats med hinderbana på Parkudden.

Företag, bolag och andra kommersiella verksamheter betalar en utställaravgift på minst 3.000 kr – antingen som sponsorsbidrag till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden eller som priser till motsvarande värde för utlottning bland deltagarna som går Lindessjön Runt.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in