Länet | Nu börjar vi sanera efter Törsjöläckan

By on 18 maj, 2016
I mitten syns Leif Rehnberg, verksamhetschef för Vatten och avlopp på Örebro kommun, som tillsammans med medarbetare diskuterar insatserna vid dagvattendammarna i Törsjö.
Fotograf: Terése Andersson.

I mars upptäcktes att en avloppsledning på en åker vid industriområdet i Törsjö utanför Örebro gått sönder och att avloppsvatten läckt ut i en närliggande dagvattendamm. Nu påbörjas arbetet med att sanera efter läckan så att vi kan ta hand om och återställa området på bästa sätt.

Läckan i Törsjö berodde på sättningar i marken som gjorde att rör gick isär och stora mängder avloppsvatten rann ut i närliggande dagvattendammar. Inga fastigheter drabbades av läckan. Nu har det torkat upp i området så att vi kan börja sanera.

För att inte föroreningar ska frigöras vid saneringsarbetet och lämna dammen så gräver vi först en fördjupning vid utloppet som saktar ner vattnets flöde. Det gör att slammet med eventuella föroreningar sjunker ner till botten så att vi kan lyfta upp det. Markskiktet där läckaget skedde kommer också att skalas av och tas om hand. Arbetet kommer att pågå en bit in i höst.

– Det är väldigt viktigt för oss att följa upp hur vattnet och marken påverkats, berättar Leif Rehnberg, verksamhetschef Vatten och avlopp på Örebro kommun. Vi tar regelbundet prover på vattnet i dammarna för att se hur de påverkats av utsläppet så att vi kan sätta in rätt åtgärder och ta hand om och återställa området på bästa sätt.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login