Länet | Nu inför Region Örebro län Journal via nätet

By on 29 mars, 2016

Från och med den 15 april har invånare som haft kontakt med vården i Örebro län möjlighet att se sin journal genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Syftet med att erbjuda invånare att kunna ta del av sin journal via nätet är att öka patientens delaktighet, ge förutsättning för en jämlik dialog mellan patient och vårdgivare samt möjlighet till medansvar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. 

En säker tjänst för personer över 18 år
Den nya tjänsten som för invånare kallas Journalen, gör det möjligt för patienter att bland annat se vilka kontakter man haft med vården, journalanteckningar om diagnoser, provsvar, recept och vaccinationer. För att använda tjänsten Journalen måste man vara 18 år eller äldre. Som vårdnadshavare kan man läsa sitt barns journalinformation via sin egen inloggning tills barnet fyller 13 år.

Man når tjänsten genom att logga in på 1177.se genom en säker inloggning. Det är bara patienten själv som kan ta del av informationen genom sin personliga inloggning med e-legitimation.

Ett stegvist införande
Region Örebro län har tagit lärdom från andra landsting och regioner. – Flera andra landsting och regioner har redan gjort denna resa och vi har kunna tagit del av deras erfarenheter, säger Ulrika Landström, e-hälsostrateg och projektägare. Inom Region Örebro län har vi valt att införa Journal via nätet stegvist. Det är ett urval av journalen som kommer att visas för patienten inledningsvis.

Journalen är ett underlag för fortsatt vård och behandling
Det är viktigt att komma ihåg att Journalen i första hand är ett underlag för fortsatt vård och behandling. Dokumentationen är inte direkt anpassat till patienten även om vi strävar efter att skriva på ett så enkelt sätt som möjligt, säger Claes-Mårten Ingberg, överläkare på medicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och delprojektledare för införandet.

Vissa journalanteckningar och verksamheter undantas från publicering
När man är inloggad på 1177.se är det inte alla journalanteckningar som kommer att visas. Det är främst besöks-, inskrivnings- och utskrivningsanteckningar som visas inledningsvis. Dessutom kommer operationsberättelser och endoskopier att visas. Svar på begärda undersökningar gällande vävnadsprov, röntgen, neurofys och tumörmarkörer kommer inte att visas. Inte heller bilder eller skannade dokument.

Inledningsvis är också några verksamheter undantagna från visning. Dessa är bland annat arbets- och miljömedicin, psykiatri, STD- mottagningen och ungdomsmottagningen. Yrkeskategorierna kurator och psykolog är också undantag vid start.

Äldre journalinformation finns inte med
Eftersom tjänsten är ny är det endast journalinformation som är skriven efter den 1 mars 2016 som kommer att finnas tillgänglig. Om man vill se journalanteckningar som är skrivna innan den 1 mars 2016 har man precis som tidigare möjlighet att beställa papperskopior. I så fall kontaktar man den aktuella vårdenheten via e-tjänsten ”begäran om journalkopia” på 1177.se.

Viss fördröjning kan förekomma
Några verksamheter har viss fördröjning när det gäller att skriva journalanteckningar. Det kan därför ta ett tag innan man kan se informationen i tjänsten. Signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.

Som patient kan man välja en fördröjning på 14 dagar för de signerade anteckningarna, så kallat rådrum. Det kan man göra om man inte vill få överraskande besked via journalen som vårdpersonalen inte hunnit informera om. Om man efter en tid fortfarande saknar informationen kan man kontakta sin vårdgivare.

Så här loggar du in på tjänsten Journalen
Logga in på 1177.se När du loggat in ska du välja Journaltjänster och sedan Journalen. Tjänsten startar 15 april.

Om 1177 Vårdguidens e-tjänster
Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan man ta kontakt med sin vårdcentral eller mottagning för att till exempel av- eller omboka tid, förnya recept eller se sina läkemedel. Vilka e-tjänster som erbjuds kan variera från mottagning till mottagning.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login