Länet | Nytt fordon stärker beredskapen för större olyckor

By on 29 februari, 2016

Nu stärker Region Örebro län beredskapen för större olyckor och katastrofer genom att placera en mindre lastbil fylld med sjukvårdsmaterial hos ambulansen i Örebro. Därifrån kan den snabbt nå ut till länets alla delar.

Det är lyckligtvis inte ofta som större olyckor med många skadade inträffar i Örebro län. Men risken går inte att bortse från, och Region Örebro län vill vara redo om något händer. Av den anledningen har organisationen nu tagit det så kallade katastroffordonet i drift.

Det känns glädjande att vi nu förstärker vår beredskap inför en eventuell katastrofsituation. Med hjälp av det här fordonet kan vi snabbt få ut mer personal och upprätta en uppsamlingsplats för omhändertagande av skadade personer oavsett var i länet en olycka inträffar, Jenny Steen (S), regionråd inom Region Örebro län

I fordonets lastutrymme finns bland annat ett uppblåsbart tält som ger plats för omvårdnad av åtta allvarligt skadade patienter. Tältet är lättmonterat, och det kan vara uppsatt inom tio minuter. I fordonet finns också förbandsmaterial, aggregat för att alstra el och värme, filtar, bårar samt saneringsutrustning.

Utöver katastroffordonet finns sedan tidigare utrustning för att hantera större olyckor placerade i länet. Denna utrustning körs ut av räddningstjänsten när den behövs.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login