Länet | Ökning med bluffakturor i Örebro län

By on 14 januari, 2016

Antalet anmälningar om falska fakturor ökade med över 20 procent under 2015 jämfört med året före. I de fyra nordligaste länen var ökningen mer än tio gånger så stor. Det visar en sammanställning som ekonomiföretaget Visma har gjort av statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

I Region Bergslagen har bluffakturorna ökat från 553 2014 till 910 2015, en ökning med 65 %!

Samhället måste sätta in krafttag mot den här brottsligheten. Det är orimligt att den enskilda företagaren ska lägga så mycket tid på att få rätt mot bluffmakarna, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Totalt gjordes 14 315 anmälningar om bluffakturor 2015, enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik. Det innebär en ökning med mer än 20,5 procent jämfört med 2014, då 11 877 anmälningar gjordes. Den nedåtgående trend som rått sedan toppen 2011-2012 bryts alltså med besked.

Stora regionala skillnader

Skillnaderna är stora mellan de polisregioner som BRÅ delar in Sverige i. I region Nord, som omfattar Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län, gjordes 2 265 anmälningar under fjolåret – en ökning med 276 procent. Bergslagen, där Dalarna, Värmland och Örebro ingår, såg en ökning med 65 procent till 910 anmälningar.

Statistiken visar tydligt att allt fler företagare utsätts för bedrägerier. Sveriges företagare blir brottsoffer och drabbas samtidigt av kostnader och juridiska problem som en direkt följd, säger Boo Gunnarson.

Även i region Mitt (Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län) var ökningen kraftig, 62 procent. Bara i region Väst (Hallands och Västra Götalands län) och region Syd (Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län) minskade anmälningarna.

Många betalar
En undersökning som Visma och Företagarförbundet Fria Företagare genomförde förra året visar att sex av tio småföretagare har fått en bluffaktura under de senaste fem åren. En av tio gick på bluffen och betalade in pengarna.

Fem tips: Så hanterar du fakturabluffare
1. Om du får en faktura utan att det förekommit någon tidigare kontakt med företaget bör du i första hand kontakta företaget per telefon och försöka få rättelse.

2. Om du inte får rättelse kan du skriva följande direkt på underlaget och skicka en kopia till företaget: ”Bestrider fakturan i sin helhet då någon beställning av dessa varor/tjänster aldrig har gjorts”. Gör också en polisanmälan om misstänkt ”Bedrägeri med hjälp av bluffaktura”.

3. Om en telefonförsäljare ringer, be att få ringa upp. Bedragarna accepterar generellt inte det. De har ett säljmanus som bygger på att de inleder samtalet och vill kunna spela in lämpliga delar av samtalet.

4. Om någon hänvisar till ett tidigare avtal i ett brev eller ett telefonsamtal, kräv att detta skickas innan du för ytterligare diskussioner med företaget.

5. Sätt inte din namnteckning på något och svara inte på misstänkta mejl.

Fakta: Bluffakturor
2015 polisanmäldes 14 315 fakturabedrägerier, enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik. Det ska jämföras med 11 877 anmälningar 2014 och drygt 16 000 under de båda rekordåren 2011 och 2012. Bedrägeri med hjälp av bluffaktura är en brottstyp där enskilda anmälningar kan innehålla ett stort antal brott. Därför kan ett län ett enskilt år uppvisa stor skillnad jämfört med andra år.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login