Länet | Örebro län får 4,8 statliga miljoner till kultur i skolan

Av på 15 april, 2015

Alla tolv kommuner och tre friskolor i Örebro län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. 4,8 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Nästan 23 000 elever beräknas få del av insatserna.

Tillgången till kultur för elever i hela landet är inte självklar. På mindre orter finns inget brett utbud av olika kulturyttringar. I glesbygden är det långa avstånd till konst- och kulturupplevelser. Där kan Skapande skola-pengar vara ett välkommet tillskott.

Alla barn har rätt till kultur, starka konstnärliga uttryck och att möta en mångfald av uttryck, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet. FN:s barnkonvention, regeringens kulturpolitiska mål och skolornas läroplaner bör uppfyllas! Skapande skola-bidraget är en del i ett gemensamt ansvarstagande.

Lindesbergs kommun får 570 000 kronor för insatser i skolorna med tyngdpunkt på berättande genom dans, bild, film, media och litteratur.

Lekebergs kommun kommer att arbeta med sina yngsta elever i förskoleklass och i årskurs två. Förskolebarnen ska tillsammans med en konstnär titta på konsten i närmiljön och låta sig inspireras inför en egen utställning. Eleverna i årskurs två ska bland annat få pröva på afrikansk dans. Kommunen får 90 000 kronor för detta.

Örebro kommun får 1 825 000 kronor och involverar 33 skolor i sitt Skapande skola-arbete. Det omfattar att arbeta med professionella kulturaktörer inom konst, litteratur, film, drama, teater, dans, musik m.m. och även att besöka professionella föreställningar.

Generellt ser vi att strukturen för samarbete mellan skola och kultur blir bättre och bättre. De flesta skolhuvudmän har nu upparbetade kontakter med kulturlivet, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Hela bidragslistan finns på www.kulturradet.se.

Kulturrådet fördelar närmare 180 miljoner kronor i Skapande skola-bidrag till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 825 000 elever, en ökning med cirka nio procent jämfört med förra året. En tydlig trend är att allt fler elever får del av Skapande skola.

Länet
Örebr0nyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in